Garo Paylan HDP İstanbul Milletvekili

AKP döneminde nüfusun yüzde 1’i servetin yüzde 60’ına sahip oldu. Bu rakam 2002 yılında yüzde 38’di.

30 Ekim 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2017 Son Güncelleme: 8 Kasım 2017

En Zenginlerin Aldıkları Pay Artmaya Devam Ediyor

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, nüfusun en zengin %1’lik kesiminin, 2002 yılında ülkedeki toplam servetin %38’ine sahip olduğunu, AKP döneminde ise bu oranın %60’a yükseldiğini iddia etti.

İsviçre merkezli finans ve araştırma şirketi Credit Suisse’in servet dağılımını çeşitli açılardan inceleyen ve yıllık olarak hazırlanan Global Wealth Databook 2014 raporu bu analizde başvurduğumuz temel kaynak oldu. Rapor 2000-2014 yılları arasında, seçili ülkelerde servet eşitsizliğinin seyrini ortaya koyuyor. 2017 sürümü henüz hazırlanmayan raporun, 2015 ve 2016 sürümlerinde de Türkiye ile ilgili birçok veri olmakla birlikte, en zengin %1’lik kesimin servetindeki artışa dair bir bilgiye rastlanmıyor.

En Zengin %1’lik Nüfusun Servetten En Çok Pay Aldığı Ülke Rusya

Credit Suisse raporu 2000 yılında Türkiye nüfusunun en zengin %1’lik kesiminin toplam zenginliğin %38,1’ine sahip olduğunu gösteriyor. O tarihten bu yana en zengin %1’lik grubun zenginliği düzenli olarak artmaya devam etmiş. Geriye kalan %99’luk kesimin zenginliği ise bu oranda azalmış. 2014 itibariyle %1’lik kesimin toplam servetten aldığı pay %54,3’e ulaşmış durumda. Aşağıdaki grafikte dikkate aldığımız, 2000’deki durumu Türkiye’ye benzeyen ülkelerden İsveç, Singapur ve ABD’de %1’lik kesimin milli servetten aldığı pay azalırken, Hindistan ve Endonezya’da Türkiye’dekine benzer bir artış olmuş. 2014 yılında gelir uçurumunun en derin olduğu ülke ise Rusya Federasyonu. Rusya’da 2000 yılında oran %53,1’ken 2014’te %66,2’ye yükselmiş.

AKP döneminde nüfusun yüzde 1’i servetin yüzde 60’ına sahip oldu. Bu rakam 2002 yılında yüzde 38’di. 1

Garo Paylan demecinde, nüfusun %1’inin servetten aldığı payın %60 seviyesine ulaştığını iddia etmişti. Ulaşabildiğimiz en yakın tarihli 2014 verisi, oranın 2000 yılından itibaren kesintisiz bir artışla %54,3’e eriştiğini işaret ediyor. 2014’ten bu yana da bir artış olması da çok doğal.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   6 Kasım 2017 Son Güncelleme:   8 Kasım 2017