Gamze İlgezdi CHP İstanbul Milletvekili

65 yaş ve üzerindeki nüfus 7 milyona yaklaşırken, huzur evleri sayı, kapasite ve ülkeye dağılım bakımından yetersiz kalmıştır.

9 Ekim 2017 tarihinde Raporu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Huzurevlerinin Sayısı Yeterli Değil

CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi, 9 Ekim’de partisinin web sitesinde yaşlılık ve huzurevlerine ilişkin hazırladığı raporu tanıttı. İlgezdi raporunda şu iddiada bulundu:

65 yaş ve üzerindeki nüfus 7 milyona yaklaşırken, yaşlı bakım hizmetlerinde önemli bir yeri bulunan huzurevleri sayı, kapasite ve ülkeye dağılım bakımından yetersiz kalmıştır. Özellikle artan yaşlı nüfusa paralel olarak huzurevlerinin sayı ve kapasitesi artırılması gerekirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 142 huzurevinin olması yaşlılarımızın sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hak ettikleri hizmeti alamamalarına neden olmaktadır.”

65 Yaş Üzeri Bireylerin Oranı Artış Gösteriyor

İlgezdi’nin iddiasını birkaç aşamada inceleyeceğiz. Öncelikle, 65 yaş üstü nüfusun, geçmişe dönük olarak ne durumda olduğuna bakalım:

65 yaş ve üzerindeki nüfus 7 milyona yaklaşırken, huzur evleri sayı, kapasite ve ülkeye dağılım bakımından yetersiz kalmıştır. 1

TÜİK nüfus istatistiklerine göre yaşlı nüfus hem sayıca hem de oran olarak artmakta. 2016’ta 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısı 6,6 milyona, toplam nüfusa oranı ise %8,3’e ulaşmış. TÜİK’in hazırladığı nüfus projeksiyonlarına göre 65 yaş üstü nüfusun 2023 yılında 8,6 2050 yılında 19, 2075 yılında ise 24 milyona ulaşması bekleniyor.

Huzurevleri Sayıca ve Kapasite Olarak Oldukça Az

İddianın bağlamını oluşturan kısmı da artış gösteren yaşlı nüfusa göre huzurevlerinin sayısı, kapasitesi ve ülkeye dağılımı açısından yetersiz oluşu. Bakanlığın web sitesindeki 2016 yılına ait bilgilere göre; bakanlığa bağlı 140 adet huzurevi bulunmakta. Bu 140 huzurevinin toplam kapasitesi ise 14.439 kişi. İlgezdi’nin yaptığı bilgi edinme başvurusuna Bakanlık tarafından verilen yanıtta ise, Nisan 2017 itibariyle kendilerine bağlı huzurevi sayısı 142, toplam kapasitesi ise 14.522 olarak belirtilmiş. Bu 142 adet huzurevinin içerisinde 41 adet de yaşlı yaşam evi bulunmakta. Diğer kurumların, belediyelerin, dernek ve vakıfların ve özel kişilerin sahip olduklarıyla beraber toplam 376 huzurevi mevcut.

65 yaş ve üzerindeki nüfus 7 milyona yaklaşırken, huzur evleri sayı, kapasite ve ülkeye dağılım bakımından yetersiz kalmıştır. 2

Bakanlığa bağlı huzurevlerinin coğrafi dağılımına baktığımızda ise, tam 20 ilde bakanlığa ait huzurevi olmadığı dikkat çekiyor.

65 yaş ve üzerindeki nüfus 7 milyona yaklaşırken, huzur evleri sayı, kapasite ve ülkeye dağılım bakımından yetersiz kalmıştır. 3

Huzurevlerinin hem sayıları hem de kapasiteleri 65 yaş üstü nüfusun artışı düşünüldüğünde oldukça az. En güncel verilere göre bakanlığa bağlı huzurevlerinin coğrafi dağılımı da tüm bölgeleri kapsayacak genişlikte değil. Nitekim Bakanlığın Kasım 2016’da yayınladığı etüt araştırması da fiziki kapasitenin artırılması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   12 Ekim 2017