Fatih Dönmez Meclis Dışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında.

18 Aralık 2018 tarihinde Amasya 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Çevre & İklim
EMINCAN YÜKSEL
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2018 Son Güncelleme: 30 Nisan 2019

Sera Gazı Emisyonunda OECD İçinde Ne Durumdayız?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun’un Suluova ilçesinde, Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Programı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında olduğunu iddia etti.

Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bu iddiasını ele alırken Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu sera gazı emisyonu istatistiklerini, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)’nin yayınlamış olduğu ülkelere göre sera gazı emisyonu verilerini ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD)’nin sera gazı emisyon verilerini inceledik.

Sera Gazı Emisyonu Nedir?

Sera gazı emisyonu, atmosferde çeşitli kızıl ötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasını sağlayan gazlara ya da bileşiklere denir. Sera gazları atmosferde tuttukları ısı nedeni ile sıcaklığı artırırlar ve sera gazı etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliğine yol açarlar.

Sera gazı olarak kabul edilen bileşikler;

-Karbon Dioksit (CO2)
-Metan (CH4)
-Nitröz Oksit (N2O)
-Hidroflorür Karbonlar
-Perfloro Karbonlar
-Sülfürhekza Florür’dür.

TÜİK’in Nisan 2018’de yayınlamış olduğu sera gazı emisyonu istatistiklerini incelediğimizde, Türkiye’de 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu 496,1 milyon ton olarak gerçekleşerek 1990 yılına göre yaklaşık %135 artış göstermiştir.

Ayrıca 2016 yılı sera gazı emisyonlarında en büyük payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken onu %12,6 ile sanayi, %11,4 ile tarım ve %3,3 ile atık kaynaklı emisyonlar takip etti. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği’nde sera gazı emisyonu dağılımında ise enerji sektörü %78 ile en büyük paya sahip oldu.

Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. 1       

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kişi başına düşen sera gazı emisyonu 1990 yılında 3,8 ton, 2002 yılında 4,3 ton ve son olarak 2016 yılında yaklaşık 6,4 ton olarak gerçekleşti. Artış oranına bakacak olursak, kişi başına düşen sera gazı emisyonu 2002 yılından 2016 yılına kadar yaklaşık %49 artış gösterdi.

Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. 2

Eurostat tarafından en son yayınlanan Avrupa Birliği ülkelerinde kişi başına düşen sera gazı emisyonu verilerinde ise; Lüksemburg 19,8 ton, İzlanda 16,7 ton ve Estonya kişi başına 15 ton ile listenin başında yer alırken Türkiye, kişi başına düşen sera gazı emisyonu 8,7 ton olan Avrupa Birliği ortalamasının altında 34 ülke arasında 26. sırada yer aldı.

Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. 3

OECD’nin yayınlamış olduğu verilere göre ise, kişi başına düşen sera gazı emisyonu en düşük ülkelerden biri Türkiye oldu. 36 farklı OECD ülkesinin incelendiği istatistiklerde Türkiye bu kategoride 32. sırada yer aldı.

Türkiye’de sera gazı emisyonu hem toplam miktar hem de kişi başına düşen miktar olarak yıllardır ciddi artış gösterse de hala Avrupa ülkeleri ve OECD ülkelerine kıyasla görece daha iyi bir durumda. Ancak yıllar içindeki artış oranları da küçümsenecek seviyede değil.

Sonuç olarak;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   19 Aralık 2018 Son Güncelleme:   30 Nisan 2019