Faruk Çelik AK Parti Şanlıurfa Milletvekili

İŞKUR'un işlevsel hâle gelmesi, yılda 50 bin kişiyi işe yerleştirirken 700 bin kişiyi işe yerleştirdiği noktaya gelmesi konusunda önemli düzenlemeler gerçekleşti.

4 Nisan 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

İŞKUR Verimliliği Azalıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi son kez toplanan TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada reformlar ve düzenlemelerle İŞKUR’un işlevsel hale getirilerek yılda 50 bin kişiyi işe yerleştirirken 700 bin kişiyi işe yerleştirir noktaya geldiğini iddia etti.

2014’te İŞKUR’a başvuran her 100 kişiden 29’u işe yerleşti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. İş ve İşçi Bulma Kurumu adıyla 1946’da kurulan kurum, 2000 yılında ek görev ve misyonlarla İŞKUR adını almıştır. İŞKUR 2015’in ilk iki aylık döneminde toplam 450 bin başvuru almış, 175 bin kişiyi de işe yerleştirmiştir. İşe yerleştirme oranı % 39 seviyelerindedir.

1980 – 2014 döneminde İŞKUR’un işe yerleştirme performansına bakıldığında  1980 – 2002 ve 2003 – 2014 arası dönem gerek başvuru sayısı gerek de işe yerleştirme oranı olarak birbirinden farklılaşıyor. 1980 – 2002 döneminde İŞKUR’a başvuran her 100 kişiden 44’ü işe yerleştirilirken, bu oran 2002 sonrası dönemde 18’e düşüyor. Fakat 2002 öncesi dönemde başvuru sayısı her yıl yüzde 2 oranında artarken, 2002 sonrasında bu oran yüzde 22’ye çıkmış.

İŞKUR verileri dikkate alındığında Bakan Çelik’in artış iddiası için kullandığı verilerde bir sorun, söyleminde ise bir abartma vardır. Öncelikle İŞKUR tarihinde 1951 yılı haricinde hiçbir zaman işe yerleştirme sayısı 50 bin ve 50 binin aşağısında gerçekleşmemiştir. Bu bağlamda kurumun işe yerleştirme açısından en kötü performans gösterdiği yıllar 100 binin altında işe yerleştirmenin sağlanabildiği 1951, 1952, 2003, 2004, 2005 ve 2006  yıllarıdır. İşe yerleştirme oranı dikkate alındığında ise 2008 ve 2009 yılı kurumun en az performans gösterdiği yıllardır. 2014 yılında İŞKUR 2,3 milyon başvuru almış ve 701 bin kişiyi işe yerleştirmiştir.

Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in iddiasında büyük ölçüde doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Nisan 2015 Son Güncelleme:   8 Nisan 2015