Faik Öztrak CHP Tekirdağ Milletvekili

Türkiye 2000’lerin başında dünyanın en büyük 15 imalat sanayi ekonomisinden biri iken, bu ligden düştü.

17 Eylül 2014 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

İmalat Sanayii Daralıyor Mu?

CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak, 17 Eylül 2014 tarihinde, TBMM’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin 2000’lerin başında dünyanın en büyük 15 imalat sanayisi ekonomisinden biri iken bugün bu ligden düştüğünü iddia etmiştir.

Birleşmiş Milletler verilerini derleyen NationMaster internet sitesinde imalat sanayinin brüt katma değerini baz alan sıralamayı tabloda görebilirsiniz.

 

Sıralama

2000

2012

1

ABD

Çin

2

Çin

ABD

3

Japonya

Japonya

4

Almanya

Almanya

5

Birleşik Krallık

Güney Kore

6

İtalya

İtalya

7

Fransa

Rusya

8

Güney Kore

Brezilya

9

Kanada

Hindistan

10

Meksika

Fransa

11

Brezilya

Birleşik Krallık

12

İspanya

Endonezya

13

Hindistan

Meksika

14

Türkiye

Kanada

15

Rusya

İspanya

16

Hollanda

Türkiye

 

2008 küresel ekonomik kriz ve Avrupa coğrafyasında kendini gösteren borç krizinin sıralamada derin etkiler bıraktığını görmek mümkün. Fransa ve Birleşik Krallık’ın ilk 10 dışına itilmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat penceresinin açıldığı dönemde Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Rusya’nın sıçramalar yaparak ön sıralara yerleşmesi 2000 – 2012 karşılaştırmasının öne çıkan öğeleri olarak gözüküyor. Türkiye ise Rusya ve Endonezya’nın ön sıralara yerleşmesiyle ilk 15’teki yerinden 2012 itibariyle çıkıyor.

Aynı dönemde, Türkiye’nin GSYİH’nda sanayi sektörünün payı % 32-33 seviyelerinde sabit dururken imalat sanayiinin payının % 20’lerden % 15’lere düştüğünü hatırlatalım.

Sonuç olarak, CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak’ın iddiasında doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   17 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970