Faik Öztrak CHP Tekirdağ Milletvekili

Türkiye 1980’den bu yana dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir.

13 Kasım 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisinden Birisi miyiz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak Ankara’da yaptığı açıklamada, AKP’nin kendi iktidarları dönemindeki ekonomik başarılarını abarttıklarını aktararak, Türkiye’nin 1980’den bu yana dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi olduğunu iddia etti.

Ülkelerin ekonomik büyüklükleriyle ilgili olarak sıralama yapılırken en yaygın olarak kullanılan ölçütlerin birisi toplam gayri safi yurtiçi hasılaların kıyaslanmasıdır. Gayrisafi yurtiçi hasıla konusunda tutarlı bir kıyaslama yapmak, ülkeler arasındaki kur ve enflasyon farklılaşmalarını ortadan kaldırmak için satın alma gücü paritesinin dikkate alınması önerilmektedir. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) resmi veri bankası World Economic Outlook’un Ekim 2014 tarihli değerlendirmesine bakıldığında gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından 1980 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi sırlaması tabloda gösterilmektedir.

Türkiye 1980’den bu yana dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. 1

Tabloda görüldüğü gibi 1980 senesinde Türkiye dünyanın 20. en büyük ekonomisiydi.

Sonuç olarak IMF’in satın alma paritesine göre düzenlenmiş gayrisafi yurtiçi hasıla verilerini dikkate aldığımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın iddiasında doğruluk payı vardır diyebiliriz.

Sonuç olarak;

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Kasım 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970