Faik Öztrak CHP Tekirdağ Milletvekili

Özel sektör yatırımları 140 milyar dolardan 114 milyar dolara geriledi.

5 Ekim 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

Özel Sektör Yatırımlarındaki Azalmalar Ne Seviyede?

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de özel sektör yatırımlarının 140 milyar dolardan 114 milyara kadar gerilediğini iddia etti.

Özel sektör yatırımları ile ilgili verilere ulaşmak için Kalkınma Bakanlığı’nın yayınladığı yatırım ve tasarruf verilerinin yanı sıra, yıllık programları da inceledik. Kalkınma Bakanlığı’nın verilerinde özel ve kamu sektörü yatırımları sabit sermaye yatırımları ve toplam yatırımlar şeklinde sınıflandırılmış. Ülkedeki toplam mal ve hizmet üretim kapasitesini, ihracatı ve dolayısıyla refah artışını doğrudan etkileyen taşınmazlara yapılan harcamaları ilgilendiren sabit sermaye yatırımları, Kalkınma Bakanlığı verilerinde çeşitli yöntemlerle incelenmiş.

Aşağıdaki tabloda 2002-2014 yılları arasında özel sektörün yaptığı sabit sermaye yatırımlarını cari fiyatlar cinsinden görebilirsiniz. Ancak 2015 yılı için elimizdeki veriler tahminlerle sınırlıyken, 2016 yılı için ise sadece planlanan rakamlara sahibiz. Bu nedenle Öztrak’ın iddiasını en güncel verilere göre değerlendirmek mümkün olmuyor.

Özel sektör yatırımları 140 milyar dolardan 114 milyar dolara geriledi. 1

Öztrak iddiasında özel sektör yatırımlarını dolar kuru üzerinden değerlendirmişti. Belirtilen yıllar için kabaca dolar kuru ortalamasını dikkate aldığımız zaman, 2011 yılında özel sektör sabit sermaye yatırımlarının 140 milyar doların üzerine çıktığını, 2015’te ise 111 milyar dolar seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz.

Genel bir değerlendirme yaptığımız zaman, CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   5 Ekim 2016 Son Güncelleme:   7 Ekim 2016