Faik Öztrak CHP Tekirdağ Milletvekili

Bu iktidar elinde, iki Trakya’dan daha büyük bir alan artık ekilip biçilmiyor.

2 Ağustos 2019 tarihinde Basın Toplantısı söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Çevre & İklim , Tarım & Gıda

Tarım Alanları 2 Trakya Büyüklüğünde Azaldı mı?

CHP Genel Sözcüsü Faik Öztrak 31 Temmuz 2019 günü yaptığı basın toplantısında Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında konuştu. Her vatandaşın büyük ekonomik sıkıntılar çektiğini fakat bu durumdan en çok etkilenen gruplardan birinin çiftçiler olduğunu belirten Öztrak, AKP’nin göreve gelmesinden itibaren iki Trakya’dan daha büyük bir tarım alanının artık ekilip biçilmediğini söyledi.

TUİK’ten aldığımız yıllık verilere göre 2002’den bu yana Türkiye’deki toplam tarım alanlarının ciddi miktarlarda azaldığını görüyoruz. Grafikten yola çıkarak, azalış trendinin 2015 yılından itibaren ivme kazanması ve 2009 yılı hariç, son 14 senede Türkiye’nin ortalama %8,3 oranında tarım alanı kaybı yaşaması dikkati çekiyor. Bu oran 17 senelik döneme bakıldığı zaman %8’lik bir azalmaya yani 3.379 bin hektara denk geliyor. Kilometre kare cinsinden ise Türkiye’de artık kullanılmayan tarım alanları toplam 33.790 km².

Bu iktidar elinde, iki Trakya’dan daha büyük bir alan artık ekilip biçilmiyor. 1

Trakya’nın yüzölçümü 23.764 km², diğer bir deyişle 2.376 bin hektar büyüklüğünde. Eğer 2002’den 2018’e kadar kaybedilen 3.379 bin hektar tarım alanını, Trakya bölgesinin yüzölçümüyle karşılaştırırsak bu oranın yaklaşık 1,5 olduğunu görebiliriz. Başka bir deyişle AKP’nin göreve gelmesinden itibaren ekilip biçilmesi bırakılan toplam tarım alanları Trakya bölgesinin yaklaşık 1,5 katı kadar. Türkiye’deki tarım alanları son 17 yılda ciddi bir şekilde azalmış olsa da Öztrak’ın iddia ettiği gibi bu kayıp Trakya bölgesinin 2 katından daha yüksek seviyelerde değil, yaklaşık 1,5 katı seviyesinde gerçekleşmiş.

Sonuç olarak;

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Ağustos 2019