Ertuğrul Kürkcü HDP İzmir Milletvekili

Türkiye'nin 2013'te uluslararası kurumlara yaptığı insani yardım tutarı 1,9 milyar dolardır.

29 Haziran 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik

İnsani Yardımlar Konusunda Neredeyiz?

Yunanistan’ın AB’ye olan borçları ve ödeme planı ile ilgili olumsuz gelişmeler komşuda ciddi bir ekonomik bunalım yaratmış durumda. Bu konu ile ilgili tartışmalar tüm dünyada sürerken, ülkemizde de her türlü siyasi zeminden yorumlar gelmektedir.

HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkcü, 29 Haziran 2015 tarihinde, Yunanistan’ın AB kreditörlerine olan borçları konusunda yapmış olduğu bir açıklamada “Yunanistan'ın ödemesi gereken 1,6 milyar Avroluk borcu Türkiye üstlenebilir. Türkiye'nin 2013'te uluslararası kurumlara yaptığı insani yardım tutarı 1,9 milyar dolardır. Türkiye'nin kaynakları Yunanistan'a bu yardımı yapmaya kâfidir.” iddiasında bulundu.

Türkiye İnsani Yardım Konusunda Ön Sıralarda

Yunanistan’ın, AB’ye kısa vadede ödemesi gereken borç miktarı 1,6 milyar Euro’dur. Bu meblağ bir nevi birinci taksit olarak değerlendirilmektedir. Ertuğrul Kürkcü açıklamasında, ödenmesi gereken bu miktarın Türkiye açısından çok da problem yaratmayacak bir meblağ olduğunu vurgulama amaçlı olarak 2013 yılında Türkiye’nin yapmış olduğu insani yardımların 1,9 milyar dolar olduğunu söylüyor.

Uluslararası alanda saygınlığının yanında, ülkemizde resmi kurumlarca da kullanılan bir kaynak olan Küresel İnsani Yardım’ın 2014 raporuna göre, Türkiye 2013 yılında yapmış olduğu 1,6 milyar dolarlık insani yardım ile A.B.D. (4,7 milyar dolar) ve Birleşik Krallığın (1,8 milyar dolar) ardından dünyada 3. sırada bulunmaktadır.

Türkiye'nin 2013'te uluslararası kurumlara yaptığı insani yardım tutarı 1,9 milyar dolardır. 1

2012 yılına kıyasla da bu alanda 561 milyar dolarlık bir artış göstermektedir Türkiye. Yine rapora göre, 2013 yılında Türkiye’nin yapmış olduğu 1,6 milyar dolarlık bu insani yardım, GSMH’nin %0,21’ine denk gelmektedir ve Türkiye bu oranı ile dünyada liderdir.

Türkiye'nin 2013'te uluslararası kurumlara yaptığı insani yardım tutarı 1,9 milyar dolardır. 2

Türkiye, Yunanistan’ın borçlarının bir kısmını öder mi bilinmez, ancak Ertuğrul Kürkcü’nün, bahsedilen borç miktarını karşılayabilecek kadar bir insani yardım yapan Türkiye vurgusunda haklı olduğu görülüyor. Bu bağlamda kullanmış olduğu veri bir parça hatalı olsa da, sonuç olarak HDP İzmir milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı bulunmaktadır.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'ün İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   29 Haziran 2015