Erkan Akçay MHP Manisa Milletvekili

Soma Termik Santrali, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 7'sini karşılıyor.

5 Aralık 2014 tarihinde Manisa 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Özelleştirme Kapsamına Alınan Soma Termik Santrali Türkiye Elektrik Üretiminin Kaçta Kaçını Karşılıyor?

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 5 Aralık 2014’te Manisa’da yaptığı konuşmada özelleştirme kapsamına alınan Soma termik santralinin Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 7’sini karşıladığını iddia etmiştir.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın TEİAŞ’ı kaynak gösteren verilerine göre 30 Kasım 2014 itibariyle Türkiye’nin yıllık elektrik enerjisi üretimi miktarı 228,7 milyar kilowat saattir. TÜİK’in istatistiklerine göre ise, 2012 yılı için brüt elektrik üretim miktarı 239,4 milyar kilovat saattir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 2013-2017 için hazırladığı üretim kapasitesi projeksiyonuna göre ise, Soma A ve Soma B termik santrallerinin toplam güvenilir üretim kapasiteleri 5,1 milyar kilowat saattir. Enerji Atlası web sitesindeki veriler de TEİAŞ’a yakın şekilde 2002-2013 arasında Soma termik santrallerinin yıllık ortalama enerji üretimini 4,5 milyar kilowat saat olarak hesaplamıştır.

Soma termik santrallerinin elektrik üretimindeki payı: yaklaşık olarak %2 

Türkiye’nin ve Soma termik santrallerinin yıllık elektrik üretimine baktığımızda, çeşitli kaynaklardaki rakamlarda ufak farklılıklar olmakla birlikte, Soma termik santrallerinin toplam yıllık elektrik üretimindeki payı yaklaşık olarak yüzde 2 civarındadır. Bu rakam Erkan Akçay’ın iddia ettiği yüzde 7’nin bir hayli altında kalmaktadır.

Sonuç olarak Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   5 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970