Erhan Usta MHP Samsun Milletvekili

Borçların tüketici gelirlerine oranı yüzde 4'lerden yüzde 50'lerin üzerine çıkmıştır.

19 Ağustos 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2016 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2016

Hanehalkı Borçlarının Harcanabilir Gelire Oranı Tırmanıyor

Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Başbakanlığa bağlı "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ" kuruldu. Fakat fonun kurulmasına ön ayak olan kanun teklifinin TBMM’deki görüşmelerinde muhalefet partilerinden temsilciler farklı görüşleri dile getirmişlerdi. Bu temsilcilerden biri MHP Samsun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erhan Usta oldu.

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan Usta, Türkiye ekonomisinin borca ve tüketime dayalı bir ekonomiye dönüştüğünü belirterek 2002’de borçların tüketici gelirlere oranının %4’lerden %50’lerin üzerine çıktığını iddia etti.

Hanehalkı borçluluğunun en önemli göstergelerinden biri hanehalkı borcunun harcanabilir gelire oranıdır. Bu gösterge Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun hazırlamış olduğu finansal raporlarda kendine yer bulmaktadır.

Borçların tüketici gelirlerine oranı yüzde 4'lerden yüzde 50'lerin üzerine çıkmıştır. 1

Bu verilere göre, hanehalkı borç yükünün hanehalkı harcanabilir gelirine oranı 2002’de %4,3 seviyesindeyken 2015’te %51’e çıkmıştır.

Genel değerlendirmede, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   19 Ağustos 2016 Son Güncelleme:   31 Ağustos 2016