Erhan Usta MHP Samsun Milletvekili

AK Parti döneminde yapılan yıllık ortalama yatırım, kendisinden önceki dönemin millî gelire oranının 1.3 puan altındadır.

19 Ağustos 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2016 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2016

AK Parti Dönemi Kamu Yatırımlarının Milli Gelire Oranı Ne?

Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Başbakanlığa bağlı "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ" kuruldu. Fakat fonun kurulmasına ön ayak olan kanun teklifinin TBMM’deki görüşmelerinde muhalefet partilerinden temsilciler, kanun teklifiyle ilgili farklı görüşleri dile getirmişlerdi. Bu temsilcilerden biri MHP Samsun Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erhan Usta oldu.

Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında partisi adına söz alan Usta, Türkiye ekonomisinin borca ve tüketime dayalı bir ekonomiye dönüştüğünü belirterek ciddi miktarlarda cari açık verildiği AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yıllık ortalama yatırımın milli gelire oranının, kendinden önceki dönemin 1.3 puan altında olduğunu iddia etmiştir.

Kalkınma Bakanlığı yatırım verileri 1963 – 2015 arası gerekli bilgiyi bize sağlıyor. 

AK Parti döneminde yapılan yıllık ortalama yatırım, kendisinden önceki dönemin millî gelire oranının 1.3 puan altındadır. 1

1963-2001 periyodunda kamu ve özel sektör yatırımlarının milli gelire oranı %21,6. AK Parti hükümetlerinin iş başında olduğu 2002-2015 döneminde ise toplam yatırımın milli gelire oranı %20,2’ye geriledi. Bu periyotta özel sektör yatırımlarının milli gelire oranı 1.4 puan artarken kamu yatırımları 2.8 puan geriledi.

Genel değerlendirmede, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   19 Ağustos 2016 Son Güncelleme:   31 Ağustos 2016