Erdal Aksünger CHP İzmir Milletvekili

Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün ihracatı birim bazında 2002’de 1’den 2012’de 1,9’a çıkmıştır.

23 Ekim 2014 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji

Türkiye yüksek teknoloji ürün ihracatında mesafe aldı mı?

CHP’li Erdal Aksünger TBMM’de yaptığı konuşmada Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün ihracatının birim bazında 2002’de 1’den 2012’de 1,9’a çıktığını iddia etmiştir.

Ülkelerin ileri teknoloji piyasalarındaki rekabet yetenekleri, dünya ekonomisindeki genel istikrar ve başarılarına etki eden önemli bir faktördür. Az gelişmiş ülkelerin ihracatları büyük ölçüde sanayide kullanılacak ham madde ve ucuz tarım ürünleri ağırlıklıyken, gelişmiş ülkelerin ihracatlarında ileri teknoloji ürünleri görece büyük yer tutar. Dünya Bankası ileri teknoloji ürünlerini tanımlarken ürün geliştirilmesi ve üretimi için harcanan AR-GE emeğini dikkate almaktadır. Havacılık, bilgisayar, tıbbi malzeme ve ilaç, bilimsel araç-gereç ve elektrikli aletler ileri teknoloji ürünleri arasında sayılmaktadır.           

Aksünger analizimize konu olan iddiasını dile getirirken Türkiye’nin ileri teknoloji ürünleri ihracatı performansını Çin, Malezya, Kore, Hindistan ve Polonya ülkeleriyle kıyaslamıştır. Bahsi geçen ülkelerde on yıl içerisinde yüzde olarak 8 (Polonya) ila 460 (Çin) birim arasında artışlar gerçekleşirken, Türkiye’nin performansındaki artış 0,9 birimde kalmıştır.

BM’nin Dünya Bankası istatistiklerine dayanarak hazırladığı tabloda, Türkiye’de ileri teknoloji ürünlerinin toplam ihraç edilen ürünler içindeki oranının 2002’de de, 2012’de de %1,8’le sabit bir seyir izlediği belirtilmektedir. TÜİK verileri ise 2014 Ağustos ayı için ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payını %3,3 olarak belirtmektedir. Ne yazık ki TÜİK’in 2002’deki dış ticaret verilerine ulaşamadığımız için BM verileriyle bir kıyaslama yapmamız mümkün olmamıştır.

 

Her halükarda Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünleri ihracatı CHP’li Erdal Aksünger’in işaret ettiği gibi hala çok düşük bir seviyededir. Dolayısıyla bu iddiada doğruluk payı vardır diyebiliriz.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   23 Ekim 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970