Enis Berberoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı

12 senelik AKP iktidarının geldiği noktada bugün 17 milyon yoksul var.

21 Nisan 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2015 Son Güncelleme: 22 Nisan 2015

Yoksul Sayısı Kaç Milyon?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Berberoğlu Türkiye’de 17 milyon yoksul insan olduğunu iddia etti.

Türkiye’de yoksulluk ve açlık sınırı ile ilgili olarak TÜİK, DİSK ve TÜRK-İŞ’in dönemlik çalışmaları yayınlanmaktadır. DİSK’in hesaplama yöntemine göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması açlık sınırı olarak belirlenmektedir. Temel gıda harcamalarına ek olarak, giyim, barınma, sağlık, ulaştırma, eğitim, kültür ve diğer temel ihtiyaçlarında hesaba katılmasıyla ise yoksulluk sınırı hesaplanmaktadır. DİSK’in hesaplamasına göre Aralık 2014’de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1.283 TL iken, yoksulluk sınırı ise 4.057 TL’dir. TÜRK-İŞ’in araştırmasına göreyse 2015 Mart ayı için açlık sınırı 1301 TL, yoksulluk sınırı ise 4.238 TL şeklinde hesaplanmıştır.

Diğer taraftan 22 Eylül 2014’te yayınlanan TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 bültenine göre; Türkiye nüfusunun yüzde 15’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu oran yaklaşık olarak 76 milyonluk nüfusu olan Türkiye’de 11,4 milyon insana tekabül etmektedir. Bu rakam Enis Berberoğlu’nun öne sürdüğü 17 milyonun ciddi anlamda aşağısında kalmaktadır. Ancak Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 Bütçe Sunum kitapçığına dayandırılan, ancak bakanlığın ilgili internet sayfasına erişimi sağlayamadığımız için ilk elden doğrulayamadığımız habere göre, 2014 yılında toplam 30 milyon 500 bin kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminden faydalanmıştır.  Yine habere göre, GSS’den yararlanmanın ön koşulu, hanede yaşayan insanların kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. 31 Aralık 2014 tarihiyle bu miktar net olarak 270 TL’dir.

Analizimizde yoksulluk tanımı, hesaplaması ve yoksul birey sayısı ile ilgili farklı verilere rastladık. Yoksul sayısıyla ilgili 11,4 ila 30,5 milyon arasında tahminlerde bulunmak mümkün.

Bu durumda CHP’li Enis Berberoğlu’nun demecinde öne sürdüğü 17 milyon yoksul vardır iddiasında büyük oranda doğruluk payı vardır diyebiliriz.

Sonuç olarak;

Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   21 Nisan 2015 Son Güncelleme:   22 Nisan 2015