Emrullah İşler AK Parti Ankara Milletvekili

Daha önce 11-12 milyon civarında turist gelirken AK Parti'nin ülkeyi marka haline getirmesinin neticesinde bunu 36 milyona ulaştırdık.

27 Haziran 2014 tarihinde Amasya 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

Daha önce 11-12 milyon civarında turist gelirken AK Parti'nin ülkeyi marka haline getirmesinin neticesinde bunu 36 milyona ulaştırdık.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, 27 Haziran 2014 tarihinde Amasya’da yaptığı açıklamada Türkiye’ye gelen turist sayısının AK Parti iktidarı döneminde 36 milyona ulaştığını iddia etti.

Bu iddiayı analiz ederken 2003 yılı bir kesim noktası olarak alınacaktır. Bunun sebebi iddianın AK Parti öncesi döneme referans vermesidir. AK Parti iktidara 2002 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerle gelmiştir ancak turizm verilerinde yaz ayları belirleyici olduğundan, verileri incelenirken 2002 yılı yerine 2003 yılı referans alınacaktır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan aylık giriş-çıkış verilerine göre, 2012 yılında 31.782.832 turist giriş yapmış, 2013 yılında ise 34.910.098 turist giriş yapmıştır. Bakanlığın 1984-2002 yılları arasında giriş yapan turist sayısına dair oluşturduğu verilere göre ise, bu yıllar arasında yıllık ortalama 6.754.641 turist giriş yapmıştır. Gelen turist sayısı 2002 yılında 13.256.028 iken, 2003 yılında bu rakam 14.029.558 olmuştur.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)’nin verilerine göre ise, 2013 yılında ülkeye gelen turist sayısı 34.910.098 olarak belirtilmiştir. Ayrıca TÜRSAB verilerine bakıldığında 1990 yılından 2002 yılına kadar Türkiye’ye yıllık ortalama 8.039.303 sayıda turist geldiği ve 2001 yılında 11.618.969 olan turist sayısının 2002 yılında 13.256.028, 2003 yılında ise 14.029.558 olduğu ortaya çıkmaktadır.

TÜİK verilerine göre ise 2013 yılında Türkiye’ye giriş yapan turist sayısı 34.910.098 olmuştur. Bu rakam 2002 yılında 13.248.176, 2003 yılında ise 13.956.405 olmuştur.

Verilerden anlaşılacağı üzere AK Parti’nin iktidara gelmesi ile turist sayısının artışı arasında bir korelasyon vardır. Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta turist sayısında 1989 yılından itibaren düzenli bir artış olduğudur, dolayısıyla bu artışı sadece AK Parti iktidarının çalışmaları ile açıklayacak bir nedensellik ortaya koymak için başka verilere de ihtiyaç vardır.

Örneğin, TÜRSAB verilerine dayanarak, turizm işletme belgeli tesis sayılarına baktığımızda, bu tesislerdeki yatak kapasitelerinin 2002 yılında 2012 yılına kadar %50’ye yakın oranda arttığını görebiliriz (296.148’den 706.019’a). Ancak bu verilerde de artış trendinin 1989 yılı itibariyle başladığı görülmektedir.

İşler’in iddiasına konu olan rakamlar büyük ölçüde doğru olsa da iddiadaki nedenselliği açıklamak için yeterli değildir.

Bu sebeple, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’in iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   27 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970