Emin Haluk Ayhan MHP Denizli Milletvekili

2002’den 2008’e kadar milli geliri 3 bin dolardan 9-10 bin dolara çıkardınız, IMF'yle yaptığınız anlaşmalar, sizden önce uygulanan programlarla beraber. Bunda bir şüphe yok. Yalnız, 2008’de o programın bitişinden 2017’ye kadar milli gelir 10.444 dolardan 9.529 dolara düştü.

22 Aralık 2017 tarihinde TBMM'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

Milli Gelir Dolar Bazlı Olarak Geriledi mi?

TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan şu iddiayı dile getirdi:

“2002 yılından 2008 yılına kadar milli geliri 3 bin dolardan 9-10 bin dolara çıkardınız, IMF ile yaptığınız anlaşmalar, sizden önce uygulanan programlarla beraber. Bunda hiçbir şüphe yok. Yalnız, 2008 yılında o programın bitişinden 2017 yılına kadar dolar bazında milli gelirin 10 bin 444 dolardan 9 bin 529 dolara düştüğünü görüyoruz.”

Ayhan’ın sözünü ettiği IMF anlaşmaları 17’inci (1999-2002), 18’inci (2002-2005) ve 19’uncu (2005-2008) üçer yıllık stand-by anlaşmalarıdır. Stand-by anlaşmaları, IMF kredisi alan ülkeler için öngörülen çeşitli yapısal düzenlemeler ve hedefler içerir. Sonuncusu 2008 yılında biten 19’uncu stand-by anlaşmasından sonra AK Parti hükümeti, IMF ile yeni bir anlaşma imzalamamıştır. Son üç stand-by anlaşması dahilinde, Türkiye IMF’den 35 milyar dolar kredi almış ve 2013 itibariyle bu kredileri geri ödemiştir.

Stand By Anlaşmaları ile Gelen Yapısal Reformlar

SETA’nın “Türkiye-IMF İlişkilerinde Yeni Dönem” başlıklı analizinde, stand-by anlaşmaları ile yapısal ekonomik reformların hayata geçirilmesinin mümkün olduğu, böylece enflasyon, bütçe açığı, kamu ve dış borç alanlarında iyileşmelerin sağlandığı yorumuna yer verilmektedir. Rapora göre bu yapısal reformlar ile Türkiye’de yabancı yatırımcılar için güvenilir bir ortam oluşmuştur. Böylece sermaye girişi hızlanmış ve milli gelirde önemli bir sıçrama mümkün olmuştur. Gerçekten de 2007 yılında zirve yapan yabancı sermaye girişleri son yıllarda azalmış, 2017 yılında ise sermaye tasfiyeleri rekor düzeye ulaşmıştır.

Peki kişi başına düşen milli gelir gerçekten de 2008 sonrasında azaldı ve Türkiye toplumu fakirleşti mi? Sorunun cevabı konuya hangi para birimi üzerinden baktığınıza göre değişiyor. TÜİK verileri cari fiyatlarla kişi başına düşen GSYH’yi 2008 yılında 13 bin 378 lira, 2015 yılında ise 25 bin 118 lira olarak gösteriyor. Dolar cinsinden ise 2008’de 10 bin 444 dolar olan GSYH’nin 2015’de 9 bin 257 dolara gerilediğini görüyoruz.

2002’den 2008’e kadar milli geliri 3 bin dolardan 9-10 bin dolara çıkardınız, IMF'yle yaptığınız anlaşmalar, sizden önce uygulanan programlarla beraber. Bunda bir şüphe yok. Yalnız, 2008’de o programın bitişinden 2017’ye kadar milli gelir 10.444 dolardan 9.529 dolara düştü. 1

TÜİK verileri dolar cinsinden GSYH’nin 2008 miktarının altına düştüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak;

Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Aralık 2017