Elif Doğan Türkmen CHP Adana Milletvekili

Mevcut iktidarın desteklediği kadın politikaları ile hayatı evle sınırlı kadın sayısı 4 milyonu aştı.

13 Temmuz 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
SIMGE SEVEN
Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2016 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2016

15-24 Yaş Arası Kadınların 4.2 Milyonu İşgücü Dışında

CHP Adana Milletvekili ve Başkanlık Divanı Katip Üyesi Elif Doğan Türkmen, kadın istihdamına yönelik olarak TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesinin  gerekçesinde ‘Hayatı evle sınırlı kadın sayısı 4 milyonu aştı’ iddiasında bulunmuştur.

Elif Doğan Türkmen’in bu beyanını incelemek için yıllar içindeki kadın istihdamı grafiğine baktık. ‘Son 14 yıl’ vurgusu yapıldığı için 2016 verilerini 2002 verileriyle karşılatırdık. İddianın devamında 15-29 yaş arası kadınlardan bahsedildiği için, biz de TÜİK verilerinde genç nüfus olarak kategorize edilen 15-24 yaş arası gruba ait veriler üzerinden analizi gerçekleştirdik.

Mevcut iktidarın desteklediği kadın politikaları ile hayatı evle sınırlı kadın sayısı 4 milyonu aştı. 1
     Mevcut iktidarın desteklediği kadın politikaları ile hayatı evle sınırlı kadın sayısı 4 milyonu aştı. 2

2002 yılında işgücüne dahil olmayan kadın sayısı (Ocak ayında) 4 milyon 800 bin iken, 2016 yılının aynı döneminde 4 milyon 246 bin kişi olduğu görülüyor. Bu anlamda iddiadaki ‘4 milyonu aşkın’ ifadesi sayısal olarak doğrudur. Yine TÜİK’in işgücüne dahil olmama nedenleriyle ilgili yayınladığı raporunda, 2002 yılına ait verilere göre ‘ev işleriyle meşgul’ olma nedeniyle işgücüne katılmayan kadın sayısı 12 milyon 565 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 313 bin olduğunu görüyoruz. (Bu veri seti 15 yaş ve üstü çalışabilir nüfusu kapsadığından 15-24 arası için çıkan sonuçtan sayıca daha büyüktür. İddiadaki ‘evle sınırlı’ tanımlamasını analiz etmek üzere araştırmaya eklenmiştir.)

Mevcut iktidarın desteklediği kadın politikaları ile hayatı evle sınırlı kadın sayısı 4 milyonu aştı. 3
     Mevcut iktidarın desteklediği kadın politikaları ile hayatı evle sınırlı kadın sayısı 4 milyonu aştı. 4

15-24 yaş arası kadınların ne sebeple işgücüne katılmadıklarını TÜİK açıklamıyor. Bu nedenle bu yaş kategorisindeki işgücüne katılmayan kadınların ne kadarının ev işleri ile meşgul olma sebebiyle bu durumda olduklarının tespiti yapılamıyor. Dahası, işgücüne katılmamanın birden fazla sebebi olabiliyor, dolayısıyla 2016’da 4 milyon 246 bin olan işgücüne katılmayan kadın sayısının dağılımını bilmeden net bir sonuca ulaşmak oldukça zor. Fakat söz konusu yıllar arasında kadın istihdamında ufak da olsa bir artış olduğu verilerden görülebiliyor, bu da iddianın bağlamını ciddi ölçüde sarsıyor.

Sonuç olarak CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Temmuz 2016 Son Güncelleme:   25 Temmuz 2016