10 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Cumhurbaşkanlığı 2014
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

(Kadın) cinayetlerde de üst sıradayız.

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin kadın cinayetleri konusunda üst sırada yer aldığını iddia etmiştir.

Çeşitli kaynaklar tarandığında kadın cinayetleriyle ilgili birbirinden farklı istatistiklerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, 3 Kasım 2009 tarihinde, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın aile içi şiddetle ilgili soru önergesine verdiği yanıta göre sadece 2009 senesinde işlenen kadın cinayeti sayısı 953’dür. Ancak belirtmek gerekir ki Adalet Bakanlığı’nın verileri sadece belirtilen sene içinde TCK’nın ilgili kanunlarına göre görülen cinayet davaları temel alınarak derlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1: Adalet Bakanlığı İstatistikleri

Yıl

Kadın Cinayeti Sayısı

2002

66

2003

83

2004

164

2005

317

2006

663

2007

1011

2008

806

2009

953

Diğer taraftan 2011 tarihli Birleşmiş Milletler Raporu (Global Study on Homicide) 2008’de Türkiye’de işlenen toplam cinayet sayısının 2320 olduğunu ve bu cinayetlerin %19’unda (441 cinayet) kurbanın kadın olduğunu belirtmektedir. Son olarak ulusal resmi kaynaklardan derlenen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun istatistik veri tabanı da ülkeler arasında bir karşılaştırma olanağı vermekle birlikte, Global Study on Homicide raporundan farklı rakamlar sunmaktadır (Tablo 2 ve Tablo 3).

Tablo.2: Seçili ülkelerde 2008-2009 yıllarında işlenen cinayet sayısı ve cinsiyet dağılımı

Ülke

Yıl

Toplam Cinayet Sayısı

Erkek %

Kadın %

ABD

2008

14180

78.0 (11059)

21.7 (3078)

Almanya

2009

2689

64.6 (1738)

35.4 (951)

Azerbaycan

2009

1235

75.5 (932)

24.5 (303)

Bulgaristan

2008

304

74.7 (227)

25.3 (77)

Danimarka

2010

42

47.6 (20)

52.4 (22)

Hollanda

2009

154

67.5 (104)

32.5 (50)

İngiltere

2009

601

67.6 (406)

32.4 (195)

İspanya

2009

435

72.0 (313)

28.0 (122)

İtalya

2008

613

75.9 (464)

24.1 (148)

Kanada

2008

611

76.1 (465)

23.9 (146)

Litvanya

2009

265

68.3 (181)

31.7 (84)

Türkiye

2009

5076

79.3 (4025)

20.7 (1051)

Tablo 3: UNECE verilerinde yıllara göre Türkiye’de kadın cinayetleri

Yıl

Kadın Cinayeti Sayısı

2002

1399

2003

1315

2004

1368

2005

1281

2006

1202

2007

817

2008

802

2009

1051

2010

1010

2011

1083

2012

1015

2013

1038

Görüldüğü gibi kadın cinayetleri konusunda resmi veri yetersizliğinden kaynaklanan farklılıklar mevcuttur. Yine de farklı kaynaklarda ortak olan sonuç Türkiye’deki kadın cinayeti vakalarının gelişmiş Avrupa ülkelerinin üzerinde olduğudur. Nüfusu Türkiye’ye yakın olan Almanya, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa ülkeleriyle karşılaştırma yapıldığında da hem cinsiyet ayrımı yapılmaksızın toplam cinayet sayısında hem de kadın cinayetleri sayısında Türkiye’deki cinayet sayısının Avrupa ülkelerinden fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan oransal bir karşılaştırma yapıldığında kadın cinayetlerinin Avrupa’daki toplam cinayetlerin %20 ila 30’u arasında kalan değerlere denk geldiğini görüyoruz. Benzer şekilde Türkiye’deki oranda %20 civarındadır. Bu nedenle Türkiye’deki kadın cinayetlerinin toplam cinayet sayısına oranın Avrupa ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyemeyiz.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

T.C. Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970