Ekmeleddin İhsanoğlu Meclis Dışı T.C. Cumhurbaşkanı Adayı

Biz ilmi araştırma seviyesinde 2. ligdeyiz. 15-20 senedir bu böyle.

10 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Cumhurbaşkanlığı 2014
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Biz ilmi araştırma seviyesinde 2. ligdeyiz. 15-20 senedir bu böyle.

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin bilimsel araştırma seviyesinde ikinci ligde olduğunu iddia etmiştir.

Akademik çalışmaları üretildiği ülkelere göre değerlendiren SCImago Journal & Country Rank partalı üzerinden ulaşılabilen 1996-2012 yılları arasında üretilen akademik yayın sayısı dikkate alındığında Türkiye toplam 306.926 yayınla 238 ülke arasında 20. Sırada yer aldığı görünmektedir. Bu sayı Türkiye’yi Belçika, Avusturya, Danimarka, Finlandiya ve Yunanistan gibi kimi AB ülkelerinin önüne taşımaktadır.  Aynı dönemdeki toplam akademik alıntılanma verilerine bakıldığında da Türkiye’de yayınlanan makalelere toplam 1.935.431 kez alıntılandığını ve bu performansla Türkiye’nin 27. sırada olduğu görünmektedir.

Avrupa Komisyonunun 2013’de yayınladığı Ülkesel ve Bölgesel Bilimsel Üretkenlik Profili raporu ise AB üyesi ülkeler, aday ülkeler ve EFTA ülkelerinin yanı sıra, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, İsrail, Brezilya, Rusya ve ABD’yi içeren 42 ülke arasında bir karşılaştırma yapma olanağı vermektedir. Buna göre belli başlı tematik alanlarda 2000-2011 arasındaki akademik üretkenlikteki artış endeksi (growth index) dikkate alındığında Türkiye’nin dünya ve AB ortalamalarının üzerinde bir profili olduğu ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde raporda dikkate alınan öncelikli araştırma alanlarında araştırma yoğunluğu (specialization index) bakımından da Türkiye AB ve Dünya ortalamasının üzerinde bir performansa sahipken, akademik alanda ülkeler arası işbirliği ve alıntılanma performanslarında Türkiye’nin ortalamanın altında bir tablo çizdiği ortaya çıkmaktadır.

İncelenen kaynakların genel bir değerlendirmesi yapıldığında, Türkiye’nin bilimsel üretkenlik alanındaki performansı açısından ‘ikinci ligde’ olduğunu söylemek çok olası değildir.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

T.C. Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970