Ekmeleddin İhsanoğlu Meclis Dışı T.C. Cumhurbaşkanı Adayı

2023 senesine yaklaşırken Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi olması gibi bir hedef koymuştuk. Bugünlerde ilk 20’den dışarı çıkma tehlikesiyle karşı karşıyayız.

19 Temmuz 2014 tarihinde Kocaeli 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Cumhurbaşkanlığı 2014

2023 senesine yaklaşırken Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi olması gibi bir hedef koymuştuk. Bugünlerde ilk 20’den dışarı çıkma tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, 19 Temmuz 2014 tarihinde, Kocaeli’de yaptığı konuşmada 2023 senesine yaklaşırken Türkiye’nin ilk 20 ekonomiden dışarı çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etmiştir.

IMF verilerine göre dolar bazlı cari fiyatlara göre hesaplanmış GSYİH sıralamasını ve ilgili verileri tabloda bulabilirsiniz.

Ekonomik büyüklük sırası (2014)

Ülkeler

2004 – 2014 arası ortalama büyüme rakamı

GSYİH (cari fiyatlarla) (milyar $)

15

Meksika

% 2,7

1287,5

16

Endonezya

% 5,8

  859,3

17

Hollanda

% 1,0

  838,0

18

Suudi Arabistan

% 5,8

  772,6

19

Türkiye

% 4,7

  767,0

20

İsviçre

% 2,1

  693,5

21

İsveç

% 2,2

  580,2

22

Polonya

% 4,0

  544,7

23

Belçika

% 1,3

  534,7

24

Norveç

% 1,6

  512,5

25

Tayvan

% 3,9

  502,2

Bu tabloda Türkiye’ye yakın ekonomik büyüklükteki ülkelere ve o ülkelerin son 10 yıllık büyüme performanslarına bakılarak İhsanoğlu’nun iddiasının doğruluğu ölçülebilir. Herhangi bir küresel ve ulusal ekonomik krizin olmadığı ve ülkelerin son 10 yıllık büyüme performanslarına yakın olarak büyüdükleri bir küresel ekonomide Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda ilk 20’deki sırasını kaybetmesi pek olası gözükmemektedir. Hatta Türkiye’nin altındaki ülkelerin büyüme performanslarını değerlendirdiğimizde Türkiye son 10 yıllık performansının yarısını bile gösterse bu sırasından düşmesi söz konusu olmamaktadır. Fakat İhsanoğlu’nun tercih ettiği GSYİH sıralamasının cari fiyatlar üzerinden olması nedeniyle enflasyon gibi üretim dışı etmenler de bu sıralamayı etkilemektedir. Bu nedendendir ki bu tür değişken bir sıralamda ilk 20’nin bir şekilde dışında kalmanın ekonomik gösterge açısından değerinin ne olduğu ayrı bir tartışma konusudur.

Dolayısıyla ilgili verileri ve göstergelerin ifade ettiklerinin dikkate aldığımızda, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

T.C. Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   19 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970