Efkan Ala AK Parti Erzurum Milletvekili

Bizim elimizdeki son rakamlara göre, yüzde 10'ların altında olan on yıl önce iş gücüne katılım oranı kadın nüfusumuzda, yüzde 45'ler seviyesine gelmiştir.

9 Şubat 2015 tarihinde Erzurum 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2015 Son Güncelleme: 14 Şubat 2015

Kadınların İşgücüne Katılım Oranları Çok Düşük

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Erzurum’da yaptığı konuşmada kadınlarda iş gücüne katılım oranının 10 yıl öncesinde yüzde 10’ların altından % 45’ler seviyesine geldiğini iddia etmiştir.

Türkiye’de hanehalkı işgücü istatistiklerinde kadının yerine farklı analizlerimizde değinmiştik. Örneğin CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan, 25 Aralık 2014’te yaptığı açıklamada Türkiye’de kadın istihdam oranını % 26 olduğunu belirtmiş bu oranın % 60’ın üzerinde olduğu gelişmiş ülkelerle karşılaştırmıştı. Yaptığımız analizde AB’ye üye bazı ülkelerin kadın istihdam oranı ile Türkiye’nin oranlarını 1992 ve 2013 yılları için karşılaştırmıştık ve çıkan sonuçta o ülkelerdeki artışın % 20’lere varmasına rağmen Türkiye’de azalma yaşandığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ala’nın iddiası ise kadınların iş gücüne katılımı ile ilgili. İşgücüne katılım oranı, istihdam edilen ve işsiz statüsünde olan nüfusun aktif nüfusa oranıdır. Ala, bu oranının son on yılda ciddi bir artışla % 45’ler seviyesine yükseldiğini iddia etse de TÜİK verileri çok farklı bir tablo çiziyor.

Bizim elimizdeki son rakamlara göre, yüzde 10'ların altında olan on yıl önce iş gücüne katılım oranı kadın nüfusumuzda, yüzde 45'ler seviyesine gelmiştir. 1

TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri serisinin en günceli olan Eylül 2014 verilerine göre kadın nüfusunda iş gücüne katılım oranı % 31,1 civarında. 2004’te bu oran % 23,3’tü. Bu durumda son 10 yılda % 7,8 bir artışın olduğunu görüyoruz. Ala’nın iddiasını TÜİK verileri büyük farkla desteklemiyor.

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Erzurum Milletvekili Efkan Ala'nın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Şubat 2015 Son Güncelleme:   14 Şubat 2015