Ebubekir Gizligider AK Parti Nevşehir Milletvekili

2017'nin ilk çeyreğinde, kış dönemi olmasına rağmen, tarımda yüzde 3,2 büyüme oldu.

18 Temmuz 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Tarım & Gıda
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2017 Son Güncelleme: 6 Eylül 2017

Tarım'da Büyüme Rakamları

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, OHAL dönemi KHK’larının ekonomiye etkisinin konuşulması gerektiğini belirterek, KHK’lara ve kışa rağmen 2017’nin ilk üç ayında tarım sektöründe %3,2’lik bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti.

İddianın analizi için TÜİK’in yayınladığı iktisadi faaliyet kollarına göre gruplandırılmış GSYİH verilerini inceledik. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün üçer aylık çeyrekler halinde GSYİH içindeki payını anlamamıza olanak veren bu kaynak, 1998-2017 yıllarını kapsıyor. Gizligider’in iddiası tarım sektöründe 2017’nin Ocak-Şubat-Mart aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan değişime işaret ediyor. 2016 yılında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün GSYİH’ye 99,5 milyarlık TL’lik katkısı olmuştu. Bu katkının %51’i Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına denk gelen, tarımsal üretimin yoğun olduğu üçüncü çeyrekte yaşanırken, en az katkı %9’la kış aylarına denk gelen birinci çeyrekte oldu.

2017’nin İlk Çeyreğindeki Tarımsal Büyüme Son 18 Yılın Ortalamasının Üzerinde

1999-2017 arasında tarımsal GSYİH’nın çeyrek dönemlik ortalama artışı %1,9 oranında oldu. Bu 18 yılda artış ortalamasının en fazla olduğu çeyrek, üçüncü çeyrek olurken, birinci, ikinci ve dördüncü çeyreklerde birbirine benzer şekilde %1,8, %1,7 ve %1,5’erlik ortalama büyümeler gerçekleşti. 2017’nin ilk çeyreğinde Gizligider’in iddia ettiği gibi büyüme oranı %3,2 olmuş. Bu oran 18 yılın %1,8’lik ortalamasının üzerinde olduğu için görece başarı olarak kabul edilebilir ve bu dönem için KHK’ların tarımsal gelire olumsuz bir etkisi olmadığı şeklinde yorumlanabilir.

2017'nin ilk çeyreğinde, kış dönemi olmasına rağmen, tarımda yüzde 3,2 büyüme oldu. 1

Sonuç olarak;

Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider'in İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   25 Temmuz 2017 Son Güncelleme:   6 Eylül 2017