Didem Engin CHP CHP İstanbul Milletvekili

Teknolojik yatırımlara çok geriden başlayan ülkemizde, 2016 yılı verilerine baktığımızda yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatımızdaki payının sadece %3,5 olduğu görülmektedir.

13 Kasım 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2017 Son Güncelleme: 4 Aralık 2017

Yüksek Teknolojili Ürünlerin İhracatımızdaki Payı Ne Durumda?

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, TBMM’de yaptığı açıklamada 2016 yılı itibariyle yüksek teknolojili ürünlerinin Türkiye imalat sanayi ihracatındaki payının sadece %3,5 olduğunu iddia etti.

Dünya Bankası veri tabanı yüksek teknoloji ürünleri (YTÜ) ihracat tutarlarına cari fiyatlar cinsinden erişime olanak veriyor. Kaynak, uzay ve havacılık, bilgisayar, ilaç ve elektrikli makine sanayinde üretilen, yoğun Ar-Ge çalışması gerektiren ürünleri YTÜ kategorisinde değerlendiriyor. Kaynağa göre Türkiye’de 2000 yılında 1 milyar dolar seviyesini aşan YTÜ ihracatı, 2002 yılında yarı yarıya azalarak 535 milyon dolara gerilemiş. O günden bu yana genel olarak artış eğilimi gösteren ihracat tutarları 2014 yılında 2,34 milyar dolarla zirve yaptığından bu yana yavaş bir düşüş ivmesine girmiş durumda. 2016 yılında YTÜ ihracat tutarı 2,18 milyar dolar olmuş. YTÜ ihracatında dünya devi olan ilk üç ülke ise Çin, ABD ve Almanya.

Dünya Bankası ve TÜİK Verileri Örtüşmüyor

Konuya, Didem Engin’in gündeme getiriş şekliyle, yani imalat sanayi içindeki YTK payı açısından baktığımız zaman manzara biraz değişiyor. Dünya Bankası verileri YTÜ, imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2000 yılında %4,8 seviyesinde olduğunu, 2016’da ise bu oranın %2,02’ye indiğini gösteriyor. Ancak Dünya Bankası’nın verilerinden farklı olarak TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2016 bülteni, YTÜ’nün imalat sanayi içindeki payını 2016 yılında ortalama %3,5 olarak ortaya koyuyor. İki kaynak arasındaki bu farklılık, metodolojide kullanılan iki farklı uluslararası standart sanayi sınıflandırması yönteminden kaynaklanıyor olabilir. Dünya Bankası YTÜ ürün listesini SITC Rev. 3’ü dikkate alırken TÜİK’in sınıflandırması ISIC Rev. 3’e göre yapılmış.

Sonuç olarak CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin’in iddiasında öne sürdüğü oran TÜİK kaynağı ile örtüşürken, Dünya Bankası verileri durumun iddia edilenin dahi altında olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak;

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   24 Kasım 2017 Son Güncelleme:   4 Aralık 2017