Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı

Özel sektör firmalarının borcu öz kaynaklarının yüzde 175'ine ulaşmıştır.

10 Şubat 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 10 Şubat 2015 Son Güncelleme: 14 Şubat 2015

Özel Sektörün Borç/Öz Kaynak Dengesi Bozuk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Şubat 2015’de partisinin TBMM’deki grup toplantısında özel sektör firmalarının borcunun, öz kaynaklarının yüzde 175'ine ulaştığını iddia etmiştir.

Ülkemizdeki kimi Sanayi Odaları ulusal ve bölgesel çapta öne çıkan özel sanayi kuruluşlarıyla ilgili olarak yıllık raporlar yayınlamaktadır. Bu analizimizde sanayisi gelişmiş üç şehrimizde; İstanbul, İzmir ve Bursa’daki Sanayi Odalarının ulusal ve bölgesel çapta faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının öz kaynak-borç ilişkileri ile ilgili olarak kamuyla paylaştıkları verilerden faydalandık.

Bunlardan ilki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” ve “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” ilgili yıllık raporudur. İSO’nun söz konusu raporlarına göre her iki gruptaki sanayi kuruluşları da 2013 yılında net satışlarını yüzde 7,4 ila 13,4 oranında arttırmıştır. Ancak net satışlardaki bu artışa rağmen öz kaynaklarının borçlara olan oranları birinci grup için yüzde 134,2 ve ikinci grup için 157,8 olmuştur.

Diğer taraftan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) resmi internet sitesinde yer alan habere göre ise EBSO’nun yüz büyük firmasının 2013 yılındaki borç/öz kaynak oranı son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 191,4 seviyesine ulaşmıştır. Milliyet Gazetesi’nde yer alan, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) verilerini kaynak gösteren tabloya göreyse, Bursa’nın en büyük 250 şirketinin 2013 yılındaki borç/öz kaynak oranı yüzde 176 seviyesindedir.

Görüldüğü gibi analizimizde faydalandığımız, 2013 yılını dikkate alan çeşitli kaynaklar Türkiyeli sanayi kuruluşlarının borç/öz kaynak oranını yüzde 134 ila 191 seviyelerinde göstermektedir. Bunlar arasında en kapsayıcı olan İSO’nun en büyük 500 sanayi kuruluşu raporunu temel alırsak bu oranı yüzde 134,2’dir diyebiliriz.
 

Bu durumda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Şubat 2015 Son Güncelleme:   14 Şubat 2015