Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı

2002'ye göre maaş ve ücretlerdeki reel erime, alım gücündeki azalma, maruz kalınan sosyal ve ekonomik depremin açık ispatıdır.

3 Şubat 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2015 Son Güncelleme: 13 Şubat 2015

2002'ye Göre Daha mı Az Kazanıyoruz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 2002’ye göre maaş ve ücretlerde reel erime ve alım gücünde azalma olduğunu iddia etti.

Bahçeli konuşmasında alım gücündeki azalmayı göstermek için ekmek, dana eti ve yoğurt gibi ürünlerin fiyatlarında 2002’den beri olan artışı ve asgari ücretle geçinen bir çalışanın bu ürünleri satın alma gücündeki azalmayı örnek gösterdi. 

Bu iddayı analiz etmek için Bahçeli’nin kanıt olarak gösterdiği karşılaştırmaların yanı sıra daha geniş kapsamlı veri grupları kullanarak 2002’ye göre reel alım gücündeki değişimi anlamaya çalışacağız. Kullanılan tüm verilerin kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu’dur.

Tablo, 2003–2015 döneminde asgari ücret miktarını, tüketici fiyat endeksini ve hanehalkı harcamasının yaklaşık % 55-60’lık kısmını oluşturan üç harcama grubundaki değişimleri göstermektedir. Farklı dönemlerinde farklı asgari ücretin uygulandığı yıllarda ortalama asgari ücret esas alınmıştır. Veriler TL cinsindendir.

2002'ye göre maaş ve ücretlerdeki reel erime, alım gücündeki azalma, maruz kalınan sosyal ve ekonomik depremin açık ispatıdır. 1

Tabloda TÜFE sütununda 2003’te 94,7 liraya alınacak bir mal ve hizmet sepetinin 2015’te 250,4 liraya alınabileceğini belirtmektedir ki bu durumda 2003 Ocak–2015 Ocak arasında tüketici fiyatlarında %164 oranında bir yükselme olduğu anlaşılmaktadır. Bu artış oranı gıda ve alkolsüz içecekler sepetinde %201; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar sepetinde %201 ve ulaştırma sepetinde %142’dir. Sonuç olarak, son 12 yılda hanehalkı harcamasında önemli bir yer tutan üç harcama grubunda 1,5 ila 2 katlık fiyat artışları gerçekleşmişken, aynı dönemde asgari ücretteki fiyat artışı 3,3 kattır. Bu verilere göre, asgari ücret reel olarak artmış gözükmektedir.

2002'ye göre maaş ve ücretlerdeki reel erime, alım gücündeki azalma, maruz kalınan sosyal ve ekonomik depremin açık ispatıdır. 2

Tabloda TÜİK’in enflasyon hesaplamak için kullandığı mal sepetinde yer alan bazı ürünlerin, Türkiye’deki ortalama fiyatları üzerinden asgari ücret kaşılaştırması yer almaktadır. 

2002'ye göre maaş ve ücretlerdeki reel erime, alım gücündeki azalma, maruz kalınan sosyal ve ekonomik depremin açık ispatıdır. 3

TÜİK sitesinden edinilen fiyat bilgilerine göre 2003’te geçerli olan asgari ücret miktarıyla 112 kg pirinç alınırken 2015’te 144 kg alınabilmektedir. Belli başlı gıda gruplarının önemli bir kısmında asgari ücretle alınabilecek birimde artış mevcuttur.

TÜİK verileri dışında bir soru önergesinde de Maliye Bakanlığı 2002–2014 döneminde maaş ve ücretlerde reel olarak artış yaşandığına dair bilgiler vermektedir.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun 7 Şubat 2014 tarihinde memur ve işçilerin geliriyle ilgili soruya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in verdiği yazılı cevaptan ilgili kısımlar aşağıda alıntılanmıştır:

“Bu çerçevede 2002 Aralık–2014 Şubat döneminde kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır. Söz konusu dönemde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı %416,8 oranında artarak 2025 TL’ye, ortalama memur maaşı ise %306,2 oranında artarak 2347 TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde TÜFE’deki artış ise %166,6 oranında gerçekleşmiştir. Bu artışlar karşılaştırıldığında kamuda istihdam edilen personelin maaşlarındaki artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.”

“Diğer taraftan, emeklilik aylıklarının enflasyon karşısında günden güne erimesi söz konusu olmayıp, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hükümetin öncelik verdiği konulardan biridir. 2003 yılından itibaren bütçe imkanları da zorlanmak suretiyle emeklilik aylıklarının iyileştirilmesine çalışılmıştır. Nitekim, 2002–2013 döneminde TÜFE’deki artış %160,31 oranında iken, aynı dönemde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu çerçevesinde ödenen alt sınır aylığı %208,85 oranında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde ödenen alt sınır aylığı %273,18 oranında... artış göstermiştir.”
 

Kamuya açık olarak yayınlanan verilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2002’ye göre maaş ve ücretlerde reel erime olduğuna dair iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   3 Şubat 2015 Son Güncelleme:   13 Şubat 2015