Deniz Baykal CHP Antalya Milletvekili

1999 yılından beri dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz.

23 Haziran 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 23 Haziran 2015 Son Güncelleme: 29 Haziran 2015

Türkiye Ne Zamandır 20 Büyük Ekonomiden Biri?

TBMM’nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla meclise başkanlık eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, milletvekillerinin yeminlerini etmeden önce yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin 1999 yılından beri dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olduğunu iddia etti ve meclisin bununla iftihar etmesi gerektiğini söyledi.

Geçen dönem gerek iktidar, gerekse de muhalefet milletvekilleri ekonomik büyüklük bazında yapılan sıralamalarla ilgili birbirinden farklı birçok iddia ortaya attılar. Bunların bir kısmı farklı göstergelerde yapılan sıralamaları içerirken bazıları ise doğrudan abartma içeren söylemlerdi. Örneğin, Ahmet Davutoğlu, AK Parti iktidarı dönemindeki ekonomik başarıya kanıt olarak, Türkiye’nin 2002 öncesinde ekonomik büyüklükte 26. sırada iken şu anda 16. sıraya yükseldiğini iddia etmiş fakat hiçbir gösterge iddia ettiği bir gelişmeyi desteklememişti. Doğruluk Payı’nın hükümet performansları infografiğine de baktığımızda AK Parti iktidarlarının ekonomik büyüme performansının, dünya büyüme ortalamasından %0,6 kadar daha iyi olduğu görülüyor. Her ne kadar gelişmiş ülkelerin büyüme rakamlarından ciddi bir azalma yaşansa da bu artı performans, ciddi bir sıralama değişikliği yaratmaya yetmiyor. Diğer iddialar ise Dünya Bankası ve IMF’nin farklı gösterge ve değerlerinden doğan bazı farklı sonuçlar barındırıyor.

Dünyada ekonomik büyüklük sıralaması denildiğinde akla gelen ilk gösterge ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larının ortak bir para birimi temelinden sıralanması. Fakat ülkelerin para birimleri arasındaki farklılıkları bir ölçüde standardize etmeyi amaçlayan satın alma gücü paritesi yoluyla yapılan hesaplamalar sıralamaları daha sağlıklı hale getiriyor. IMF’nin verileri kullanılarak yapılan sıralamalara bakıldığında da, Türkiye’nin 1999 yılından beri değil IMF’nin belli hesaplama dahilinde veri üretmeye başladığı 1980 yılından beri ilk 20’de olduğu görülüyor.

1999 yılından beri dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz. 1

Genel değerlendirmede, Baykal'ın iddiası temelde doğru olmakla birlikte yanlış yönlendirici bazı bilgiler de içermektedir. Sonuç olarak, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   23 Haziran 2015 Son Güncelleme:   29 Haziran 2015