Cevdet Yılmaz AK Parti Bingöl Milletvekili

Özellikle küresel kriz ortamında birçok ülke AR-GE harcamalarını kısarken, çok ciddi anlamda bu programlarını dondururken ülkemiz bu harcamalarını artırmaya devam etti.

2 Temmuz 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji

Özellikle küresel kriz ortamında birçok ülke AR-GE harcamalarını kısarken, çok ciddi anlamda bu programlarını dondururken ülkemiz bu harcamalarını artırmaya devam etti.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 2 Temmuz 2014’de TBMM’de yaptığı konuşmada küresel ekonomik kriz nedeniyle bir çok ülkede AR-GE harcamaları azalırken Türkiye’de arttığını iddia etmiştir.

Bu analizde OECD’nin AR-GE istatistiklerinden faydalandık. İddianın doğruluk payını ölçmek için 2007-2008 ekonomik krizi ve sonrasında seçili ülkelerdeki net-toplam AR-GE harcamalarına ve özel  sektörün AR-GE çalışmaları için ayırdığı paydaki değişimleri dikkate aldık.Bu doğrultuda, 2008-2011 arasında gayri safi milli AR-GE harcamalarıyla ilgili verilerine ulaşabildiğimizi gelişmiş ya da gelişmekte olan 28 ülkenin 21’inde AR-GE harcamalarında artış tespit edilirken, 7 ülkede azalma olduğu ortaya çıkmaktadır (Tablo.1).

 

Ülkeler

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

2008-2011 Arası Değişim

Avusturya

8 052

7 896

8 184

8 417

Artmış

Belçika

7 081

7 090

7 109

 ..

Artmış

Kanada

22 796

22 416

21 708

21 448

Azalmış

Şili

889

960

1 034

 ..

Artmış

Çek Cumhuriyeti

3 570

3 582

3 888

1 732

Artmış

Danimarka

5 342

5 408

5 471

 5 392

Artmış

Estonya

324

311

362

578

Artmış

Finlandiya

6 576

6 406

6 553

 ..

Azalmış

Fransa

41 394

42 720

43 214

 ..

Artmış

Almanya

74 705

74 375

77 098

 ..

Artmış

Macaristan

1 803

1 955

1 967

 ..

Artmış

İrlanda

2 528

2 858

2 844

 ..

Artmış

İsrail

8 937

8 422

8 719

 ..

Azalmış

İtalya

20 527

20 337

20 606

 ..

Artmış

Japonya

138 684

126 872

128 581

 ..

Azalmış

Kore

41 685

44 311

49 394

 ..

Artmış

Lüksemburg

562

563

569

 ..

Artmış

Hollanda

11 071

11 016

11 379

 ..

Artmış

Norveç

4 023

4 048

4 024

 ..

Artmış

Polonya

3 790

4 304

4 876

 ..

Artmış

Portekiz

3 519

3 728

3 667

 ..

Artmış

Slovakya

522

506

692

 ..

Artmış

Slovenya

911

942

1 081

 ..

Artmış

İspanya

17 457

17 302

17 240

 ..

Azalmış

İsveç

11 686

10 804

10 835

 ..

Azalmış

Türkiye

6 380

7 110

7 664

 ..

Artmış

Birleşik Krallık

37 018

36 731

35 615

 ..

Azalmış

Çin

111 183

140 637

161 552

 ..

Artmış

Tablo.1: Seçilmiş Ülkelerin 2008-2011 Yılları Arasındaki Gayri Safi Milli AR-GE Harcamaları (Milyon Dolar-2005 sabitlenmiş kur baz alınmıştır.)

 

Diğer taraftan özel sektörde 2007-2011 arası AR-GE harcamaları ile ilgili verilere bakıldığında seçilmiş 27 ülkenin 8’inde özel sektör AR-GE yatırımlarında azalma olduğu, 10’unda zayıf da olsa artma olduğu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu geriye kalan 9 ülkede ise kriz öncesi artışın devam ettiği görülmektedir. Diğer bir deyişle gelişmiş ya da gelişmekte olan 27 ülkenin sadece 8’inde 2007 krizi sonrası özel sektör AR-GE yatırımlarında azalma olmuştur.

Araştırmamız doğrultusunda bazı ülkelerin 2007-2008 krizi sonrası AR-GE harcamalarında azalma olduğunu ancak bu azalmanın karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirildiğinde istisna teşkil ettiğini gözlemledik. Bu nedenle bir çok ülkede  AR-GE harcamalarında azalma olduğu ifadesi gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.

 

 

Dolayısıyla Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970