Çetin Osman Budak CHP Antalya Milletvekili

Turizmde Türkiye'de yüzde 2,5 gerileme yaşandı.

10 Temmuz 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Diğer
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2015 Son Güncelleme: 14 Temmuz 2015

Turizm Geriliyor mu?

Doğa ve kültür turizmi açısından büyük potansiyele sahip Türkiye, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında ülkemize gelen turistlerin hatırı sayılır bir bölümü ise Antalya başta olmak üzere, güney sahillerini tercih ediyor. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da 10 Temmuz 2015’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de turizmde %2,5’lik bir gerileme yaşandığını iddia etti. Meclis Haber sitesindeki sunuluşu itibariyle bu %2,5’lik gerilemenin tam anlamıyla hangi manaya geldiği anlaşılmamakla birlikte, biz analizimizde turizm gelirleri ve GSYH’ye oranı, gelen turist ve konaklama tesisi sayılarını dikkate alacağız.

2001'den Beri Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Gelirleri Hiç Azalmamış

TÜİK tarafından sunulan turizm gelirleri ve ziyaretçi sayılarını dikkate aldığımızda her iki alanda da 2001’den beri düzenli bir artış olduğunu görüyoruz. 2015 için TÜİK’te şimdilik ilk üç ay (ocak-şubat-mart) verileri mevcut. Ancak bu rakamlar da 2013 ve 2014’ün ilk üç ayı ile kıyaslandığında net bir artış ortaya koyuyor.

Turizmde Türkiye'de yüzde 2,5 gerileme yaşandı. 1

Turizmde Türkiye'de yüzde 2,5 gerileme yaşandı. 2

Turizm sektöründeki değişimi takip edebileceğimiz diğer bir ölçüt de turizm gelirlerinin gayrisafi milli hasıla içindeki payı olabilir. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) resmi internet sitesinde ulaşılan istatistiklere göre, 2002’de yüzde 5,4’le turizm geliri/GSYH rekor kırıyor. O tarihten sonra düzenli olarak azalan turizmin GSYH içindeki payı 2012’de 3,7’ye düşüyor. TÜRSAB verileri 2012’den sonrasını içermiyor. Ancak TÜİK verilerini kullanarak bir hesaplama yapacak olursak; cari fiyatlarla 2014’de 800.107 milyon dolar olan GSYH, 34.305,904 dolarlık turizm gelirleriyle kıyaslandığında ortaya 4,2’lik bir oran çıkıyor. Son olarak turizmdeki tesis sayılarını yine TÜRSAB verilerine göre incelediğimizde hiçbir zaman azalma olmadığını görüyoruz.

Turizmde Türkiye'de yüzde 2,5 gerileme yaşandı. 3

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde sunduğu güncel verilere baktığımızda, 2015’in ilk 3 aylık verilerinin ötesinde, Nisan ve Mayıs ayı verilerine de erişebiliyoruz.

Turizmde Türkiye'de yüzde 2,5 gerileme yaşandı. 4

Burada verilen bilgilere göre, Mayıs 2015’te ülkemizde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısında, Mayıs 2014’e göre %2,46’lık bir azalma olduğu görülüyor. 2015’in ilk 5 aylık verileri ile, 2014’ün ilk 5 ayını kıyasladığımızda ise, ülkemize gelen yabancı turist sayısında %1,21’lik bir azalma görülüyor.

Dikkate aldığımız veriler içinde sadece bir tanesi, yani Mayıs 2015’te ülkemize gelen yabancı turistlerin sayısı ile 2014’ün Mayıs ayında gelenlerin sayısı arasındaki fark Budak’ın iddiasını destekliyor. Ancak turizm gelirleri ya da işletme sayıları konusunda iddiayı destekler veriler şu an için söz konusu değil. Aynı zamanda Budak’ın iddiasında da genel bir turizm gerilemesi iddiası bulunuyor.

Tüm bu veriler ışığında, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Temmuz 2015 Son Güncelleme:   14 Temmuz 2015