Çetin Arık CHP Kayseri Milletvekili

Türkiye'nin yükseköğrenim görmüş nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ü yurt dışına gitmiştir.

28 Temmuz 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2016 Son Güncelleme: 3 Ağustos 2016

Türkiye'den Beyin Göçü Sürüyor

Uluslararası İşgücü Kanunu TBMM’den geçerek yasalaştı. Kanun tasarısının genel kurulda görüşüldüğü oturumlarda muhalefet partileri tasarıyla ilgili olumsuzlukları dile getirdiler. Cuma günkü oturumda söz alanlardan biri de  CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık oldu. Kanun tasarısının gerekçesinde, Türkiye’nin 1960’lı yıllarda göç veren ülke konumundan artık göç alan bir ülke haline gelerek cazibe merkezi olduğunun vurgulanmasının gülünç bir iddia olduğunu belirten Arık, küresel güçlerin istikrarsızlaştırdığı çevre ülkelerden hayatlarını kurtarmak için kaçan insanların Türkiye’ye geldiğini söyledi. Bir ülkenin cazibe merkezi olmasının en önemli göstergesinin nitelikli beyin göçünün istikameti olduğuna dikkat çeken Arık, Türkiye’nin yükseköğrenim görmüş nüfusunun %4’ünün yurt dışına gittiğini iddia etti.

Yükseköğrenim görmüş bireylerin daha zengin ülkelere göç etmesine beyin göçü fenomeni adı veriliyor. Genel kanı, nitelikli iş gücünün gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere akmasının kalkınmayı olumsuz yönde etkileyeceği üzerine. Türkiye, nitelikli iş gücü göçü bakımından net göç veren konumunda bir ülke. OECD’nin, üye ülkelere yönelen göç hareketlerini incelediği raporlarında da Türkiye’nin bu durumu net bir şekilde ortaya konmakta.

Türkiye'nin yükseköğrenim görmüş nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ü yurt dışına gitmiştir. 1

2000 yılında tamamlanan araştırmada Türkiye’den 2 milyon kişinin OECD ülkelerine yönelik göçe katıldığı bulgusuna varılmış. Genel nüfusta %4,2 olan göç oranı yükseköğrenim mezunları arasında %3,2 seviyelerinde gerçekleşmiş. 2005/2006 döneminde tekrarlanan araştırmada yükseköğrenim mezunları arasında göç oranı, genel nüfustaki oranı geçerek %5,1’e varsa da 2010/2011 döneminde bu oran %3,7’ye gerilemiş durumda. Sürece göre 2015/2016 dönemi için de bir araştırma yapılıyor olsa da, henüz yayınlanmamış durumda.

Genel değerlendirmede, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın iddiasının OECD’nin bildirdiği rakama oldukça yakın olmasından dolayı, iddiada büyük ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Temmuz 2016 Son Güncelleme:   3 Ağustos 2016