Burhan Kuzu AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili

Kadına karşı şiddeti önlemede tek başına eğitim de bir şey ifade etmiyor. Tahsil arttıkça dayağın dozu da artıyor

26 Kasım 2014 tarihinde Twit 'te söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Politika

Kadına Şiddette Eğitimli Olmanın Etkisi Ne?

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu twitter hesabından yaptığı açıklamada kadına karşı şiddet söz konusu olduğunda eğitim seviyesi arttıkça şiddetin de arttığını iddia etmiştir.

Farklı disiplinlerde kadına karşı şiddeti konu alan birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle psikoloji ve tıp alanında yapılan araştırmalarda kadına karşı şiddette risk faktörlerinin neler olduğu yapılan anketlerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Örneğin 2005 tarihli 116 ev kadını üzerinde yapılan bir çalışmaya göre eşlerin eğitim durumları kadına yönelik şiddette oldukça belirleyicidir. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadına yönelik şiddette nispi azalmalar görülmektedir. Fakat farklı çalışmalarda bu azalmanın çok ciddi boyutta olmadığının altı çizilmektedir.

2014 tarihli bir diğer çalışmada bu konudaki literatür taranmış ve eğitim seviyesi ile kadına yönelik şiddet arasındaki korelasyona dikkat çekilmiştir. Fakat hiçbir çalışmada eğitim seviyesi ile kadına yönelik şiddet arasında ciddi ölçüde pozitif bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bir başka deyişle, Kuzu’nun iddia ettiği gibi eğitim seviyesi arttıkça şiddetin de arttığı bir durumdan bahsedilmemiştir.

Eğitim Seviyesi ve Kadına Yönelik Şiddet Arasında Negatif Bir İlişki Var

Genel değerlendirme olarak, kadına yönelik şiddet literatüründe bir kısım çalışmalar eğitim seviyesindeki artışın kadına yönelik şiddetin azalması arasında ciddi bir ilişkiyi vurgularken diğerleri başka faktörlerin belirleyiciliği üzerine odaklanmıştır. Fakat literatür genel olarak eğitim seviyesi ve kadına yönelik şiddet arasındaki ilişkiyi negatif olarak kurmaktadır.

Bunu hatırlatmak isteriz ki literatürdeki bu çalışmalardan hiçbir zaman eğitim seviyesi yüksek erkeklerin eşlerine şiddet uygulamadığına yönelik bir sonuç çıkmamalıdır. Ataerkil kodların baskın olduğu her alanda kadına yönelik şiddete rastlanabilir. Bu kodların hakim olduğu eğitim sisteminden çıkan bireyin de aynı şekilde davranmaması için hiçbir neden yoktur. Fakat yapılan çalışmaların çoğunda eğitimsiz çiftlerde şiddet görülme sıklığı ortalama olarak eğitim seviyesi yüksek çiftlerden daha fazladır. Kuzu’nun  açıklamasında ise bunun tam tersine çıkacak bir durum iddia edilmektedir. 

AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu’nun iddiasında doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

26. Dönem İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Kasım 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970