Bülent Öz CHP Çanakkale Milletvekili

(Çanakkale’deki 4 adet) Mevcut termik santrale, yakın zamanda 15 termik kömür santralinin eklenmesi planlanıyor. 16 bin 828 MW kurulu güce sahip olacak 19 santralin sadece 504 MW kapasiteli olan 3'ü yerli kömür kullanacak.

29 Ocak 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2016 Son Güncelleme: 2 Şubat 2016

Çanakkale'deki Termik Santraller Tartışılıyor

Çanakkale CHP Milletvekili Bülent Öz, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında Çanakkale’de işletme halinde olan ve planlanan termik santrallere dikkat çekti. Konuşmasında, ilde şu an bulunan 4 termik santrale yakın zamanda 15 tane daha kömür santrali ekleneceğini belirtti. Öz, toplam sayısı 19’u bulan santrallerin kurulu güçlerinin 16.828 MW olacağını, bunlar arasında yerli kömürle çalışan sadece 3 santralin ise kurulu gücünün ancak 504 MW olacağını iddia etti.

Çanakkale Türkiye’nin En Çok Termik Santrali Olan Şehirleri Arasında

Türkiye’de 2014 sonu itibariyle kömüre dayalı termik santral kurulu gücü 14.471 MW’a ulaşmıştır ve toplam kurulu güç içindeki payı %21,2 olmuştur. Toplam kurulu güç içinde yerli kömüre dayalı güç 8.708 MW ile %12,5’lik paya sahipken, ithal kömüre dayalı gücün miktarı 6.063 MW, yani %8,7 şeklindedir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 2014 Yılı Kömür Sektörü Raporu yerli kömürün elektrik üretiminde kullanımının arttırılması hususunda istenilen başarının sağlanamadığı ve yerli kömürün toplam elektrik üretimindeki payının %15’ler seviyesine indiği belirtilmektedir.

Çanakkale özelinde konuya baktığımızda ise, ilde işletme halinde olan ve planlanan kömürlü termik santraller hakkında net bir resmi kaynağa ulaşamadık. Ancak sivil toplum katkılarıyla hazırlanan ve mümkün olduğunca güncel tutulmasına özen gösterilen Kara Atlas sitesi başarılı bir envanter çalışması sunuyor. Kara Atlas’a göre Çanakkale ilinde işletmede olan kömür veya linyitle çalışan termik santral sayısı 3’tür ve bu santrallerin kurulu güç kapasitesi 1.190 MW’tır. Planlananlarla birlikte ildeki toplam 18 termik santralin kurulu güç kapasitesi 14.579 MW olarak belirtilmiştir. Santrallerin ikisinde (Şevektiye Lapseki ve İÇDAŞ Değirmencik) kullanılacak kömürün yerli ya da ithal olduğu belirtilmemiştir.  Bu 18 santral arasında ikişer adet yerli linyit ve kömür santralinin kurulu güç kapasitesi ise 704 MW’tır.

(Çanakkale’deki 4 adet) Mevcut termik santrale, yakın zamanda 15 termik kömür santralinin eklenmesi planlanıyor. 16 bin 828 MW kurulu güce sahip olacak 19 santralin sadece 504 MW kapasiteli olan 3'ü yerli kömür kullanacak. 1
Kaynak: http://www.karaatlas.org/harita

Görüldüğü gibi CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’ün iddiası bağlam açısından büyük ölçüde doğruyken, güvenilir kaynaklarda belirtilen rakamlarla tam olarak örtüşmediğinden iddiada büyük oranda doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   29 Ocak 2016 Son Güncelleme:   2 Şubat 2016