Bülent Kuşoğlu CHP Ankara Milletvekili

200 milyar dolara yakın bir bütçemiz var bizim 2016’da. Yalnız bu bütçenin çoğu, personel harcamalarına, cari harcamalara gidiyor. 200 milyar dolarlık bütçenin ancak 10’da 1'i yatırımlara gidiyor.

19 Ağustos 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2016 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2016

200 milyar dolara yakın bir bütçemiz var bizim 2016’da. Yalnız bu bütçenin çoğu, personel harcamalarına, cari harcamalara gidiyor. 200 milyar dolarlık bütçenin ancak 10’da 1'i yatırımlara gidiyor.

TBMM Genel Kurulunda söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye’nin 2016 yılı konsolide bütçesinin 200 milyar dolara yakın olduğunu ancak bu meblağın sadece 10’da 1’lik kısmının yatırımlara ayrıldığını iddia etti.

2016 Planlanan Bütçe Giderleri 570 Milyar Türk Lirası  

2015 yılı sonunda yapılan bütçe görüşmeleri sonucunda Maliye Bakanlığı’nın 2016 yılı için öngördüğü bütçe tutarı 570 milyar 506 milyon lira olarak açıklanmıştı. Yıllık bütçe başlıca kamu personeli giderleri, sosyal güvenlik primleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ve yatırım kategorilerinde pay ediliyor. Bu dağılım içinde 2016 yılı için öngörülen yatırım giderleri 60 milyar 81 milyon olarak belirlenmiş. Rakamlar bütçe içinde yatırıma ayrılan payın gerçekten de %10,5 olduğunu gösteriyor.

1970 Yılında Bütçe Giderlerinde Yatırım Harcamalarının Payı Yüzde 59’du

Buna ek olarak, bir de geçmiş yıllarda yatırım harcamalarının bütçe içindeki payını inceledik. 1970’den günümüze 5’er yıllık aralıklarla rastgele seçilmiş yılların bütçe-yatırım gideri oranlarına bakıldığında, 2000 yılına kadar ciddi anlamda azalan yatırım oranlarının 2000 sonrasında yavaş bir ivmeyle yeniden artışa geçtiğini görüyoruz.

200 milyar dolara yakın bir bütçemiz var bizim 2016’da. Yalnız bu bütçenin çoğu, personel harcamalarına, cari harcamalara gidiyor. 200 milyar dolarlık bütçenin ancak 10’da 1'i yatırımlara gidiyor. 1

Güncel kurla mukayese edildiği zaman, 2016 bütçesinin de 200 milyar dolara yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   19 Ağustos 2016 Son Güncelleme:   25 Ağustos 2016