Binali Yıldırım AK Parti İzmir Milletvekili

Türkiye, halen dünyada orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden biri.

2 Mart 2017 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Çevre & İklim

Dünyada Son 14 Yılda Orman Varlığını Artıran 84 Ülke Var

Başbakan Binali Yıldırım, 2 Mart’ta Ankara’da Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde konuştu. Konuşması sırasında Türkiye’deki orman alanlarına değinen Yıldırım, “Türkiye halen dünyada orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden biri.” iddiasında bulundu.

Analizimizi hazırlarken sadece Türkiye’deki orman alanlarına bakmanın yeterli olmayacağını düşündük. Çünkü ifadede dünya ülkeleri ile bir karşılaştırma da söz konusu. Bu yüzden ifadeyi analiz etmek için Dünya Bankası verilerinden dünyadaki ülkelerin sahip oldukları orman alanlarının toplam yüzölçümüne oranına baktık. Bu noktada iklimsel faktörlerden ötürü dünyadaki tüm ülkelerin de eşit durumda olmadığını düşünerek, Doğruluk Payı olarak 2002 ve 2015 yılları arasında dünya ülkelerindeki orman alanın toplam yüz ölçümüne olan oranının değişimini inceledik.

Öncelikle Türkiye’deki orman alanlarının toplam yüzölçümüne oranının yıllara göre değişimine bakalım.

Türkiye, halen dünyada orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden biri. 1
Kaynak: Dünya Bankası

Tabloda görüldüğü üzere, Türkiye’de 2002 yılında orman alanlarının toplam yüz ölçümüne oranı %13,47 iken, bu oran 2015 yılı itibariyle %15,22 olarak kaydedilmiştir. Türkiye’de ormansal alanlar 13 yılda %1,12 artmıştır.

Başbakan’ın iddiasının bir diğer önemli noktası, Türkiye’nin dünyada orman alanını artıran “sayılı” ülkelerden birisi olduğudur. Dünya Bankası verilerinde kayıtlı olan 208 ülkeye baktığımız zaman, bu ülkelerden tam 84 tanesinde orman alanlarının arttığını görüyoruz. Bu dönem içerisinde orman alanlarını oransal olarak en fazla artıran ülke İzlanda olmuştur. Türkiye, orman alanlarını artırmış olan 84 ülke içerisinde 23. sırada gelmektedir. Dünya ortalamasına bakacak olursak, dünyadaki ormanların toplam karasal yüzölçümüne oranı 2002’de %32,7 iken bu oran 2015’te %32,3’e gerilemiştir. Türkiye dahil olmak üzere dünyada 84 ülkede, 2002-2015 yılları arasında orman varlığı artmıştır.

Sonuç olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Mart 2017 Son Güncelleme:   6 Mart 2017