Binali Yıldırım AK Parti İzmir Milletvekili

Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 12 yılda oldu.

4 Nisan 2018 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

Üniversiteye Erişim Olanakları Artıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da katıldığı bir programda Türkiye’nin dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sırada olduğunu iddia etti.

Yükseköğretime erişim düşük gelir grubundaki fertler için orta sınıfa dahil olmak imkanını arttıran bir yol olmakla birlikte, eğitime erişim konusunun doğrudan ekonomik güç ile bağlantılı olduğu durumlarda sınıflar arası geçişi zorlaştıran bir etken de olabiliyor. Yükseköğretime erişim konusu ele alınırken kurumlar arasındaki kalite farklılıkları da önemli bir rol oynuyor. Konuyla ilgili araştırmalar genel olarak yükseköğretim kurumlarına kayıt olabilen nüfus oranına odaklansa da konuyu kaliteli yükseköğretime erişime odaklanarak ele alan çalışmalar da mevcut.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yakın zamanda incelediğimiz bir iddiasında 20-24 yaş arası yüksekokul okullaşma oranı kategorisinde Türkiye’nin %42,7 ile AB ülkeleri arasında en yüksek orana sahip ikinci ülke olduğunu görmüştük. Aynı analizde konuya 15-64 yaş aralığında yüksekokul mezunları açısından baktığımızda ise Türkiye’nin (%16,5) AB ortalamasının (%27,7) altında kaldığını fark etmiştik. Avrupa’da durum böyleyken, Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma ise Güney Asya ve Afrika genelinde dikkate alınan 35 ülkenin 31’inde yükseköğretime kayıtlı 25 yaş altı nüfus oranın %10’un altında olduğunu ortaya koyuyor.

Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 12 yılda oldu. 1

Türkiye Brüt Okullaşma Oranında Birinci Sırada

Konuya küresel düzeyde yaklaşıldığında, güvenilir bir kaynak olarak Dünya Bankası dikkate alınabilir. Kaynak, dünya genelinde brüt yüksekokul okullaşma oranını sağlıyor. Türkiye ile ilgili en güncel verilerin 2015 yılına ait olduğu kaynak, Türkiye’nin bu alanda en yüksek orana sahip ülke olduğunu gösteriyor. Kaynağa göre Türkiye’nin 2015’de %95 seviyesinde olan brüt yüksekokul okullaşma oranı 2002’de %26 seviyesindeydi.

Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 12 yılda oldu. 2       

Kaliteli Eğitime Erişim Sorunlu

Son olarak konuya yükseköğretim kurumlarının kalitesi açısından baktığımızda ortaya farklı bir manzara çıkıyor. 2004’ten bu yana dünya çapında üniversiteleri kaliteleri açısından değerlendiren ve yıllık olarak dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesini yayınlayan QS World University Rankings yükseköğretime erişim konusuna da kalite açısından yaklaşıyor. Çalışma bir ülkede dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde kayıtlı öğrenci sayısının toplam nüfusa oranını dikkate alıyor. Türkiye’den 5 üniversitenin ilk 500’e girebildiği listeye göre, iyi üniversitelere erişim konusunda Türkiye 50 ülke arasında 43. sırada yer alıyor.

Şu anda dünyada üniversiteye erişim bakımından ikinci sıradayız, bu son 12 yılda oldu. 3

Sonuç olarak Türkiye yüksekokul okullaşma oranı açısından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Yani Türkiye’de giderek artan bir nüfus üniversite eğitimi alabiliyor. Ancak konuya kaliteli eğitime erişim açısından bakıldığında Türkiye’nin durumu pek iç açıcı değil. Başbakan Binali Yıldırım iddiasında kalite konusuna değinmeden, sadece üniversiteye erişim oranını gündeme getirmişti.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   9 Nisan 2018