Binali Yıldırım AK Parti İzmir Milletvekili

Orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1 buçuk milyon hektar arttı. 15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık.

2 Mart 2017 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Çevre & İklim

Orman Alanlarımız Artıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da Öz Orman-İş Sendikası tarafından düzenlenen Uluslararası Demokrasi Kongresinde konuştu. Yıldırım, Türkiye’nin orman varlığının son 15 yılda 1,5 milyon hektar, ağaç servetinin ise %30 arttığı iddiasında bulundu.

Orman Alanı ve Orman Varlığının Ayrımı Ne?

Konuyla ilgili olarak BM Gıda ve Tarım Örgütü, FAO’nun 2015 Küresel Orman Kaynakları Raporu ve Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerini inceledik. FAO’nun raporunda Türkiye için kullandığı veriler de Orman Genel Müdürlüğü’nden temin edildiği için iki kaynaktaki rakamlar birebir örtüşüyor. Ancak her iki kaynak da ancak 2015 yılına kadar olan veriler sunuyor. Kaynaklardan Türkiye yüzölçümünün %27,6’sının ormanlık alanlardan oluştuğunu öğreniyoruz. Türkiye nüfusunun %10’u orman köylerinde yaşıyor ve bu nüfus geçinmek için orman varlıklarına bağımlı durumda.

Tabi üzerinde ağaç olan her arazi orman olarak tanımlanmıyor. FAO raporuna göre ormanlar en az %10’u koruluktan oluşan, toplam alanı 0,5 hektardan fazla olan ve üzerindeki ağaçların uzunluğu 5 metreden fazla olan arazilerdir. Ayrıca bu araziler daha önceden tarım amaçlı olarak ya da şehirleşme maksadıyla kullanılmamış olmalıdır. Orman alanları kendi içinde tanımlanırken iki farklı alt kategoriden daha bahsetmek mümkün; ağaç örtüsünün toprağın %11 ila %100’ünü kapladığı alanlar normal orman alanları olarak kabul edilirken ağaçların toprağın %10’undan az kısmını kapsadığı alanlar boşluklu ya da çorak (degraded) orman alanları olarak tanımlanıyor.

Türkiye’nin Orman Alanları da Orman Varlıkları da Artıyor

Türkiye’de 2002 yılında bu iki tür orman alanının kapladığı alan yaklaşık 10’ar milyon hektarken, 2015’e gelindiğinde boşluklu orman alanları 9,6 milyon hektara düştü ve normal ormanlık alanlar 12,7 milyon hektara yükseldi. Toplama bakıldığında 2002’de 21 milyon 56 bin hektar olan toplam orman alanının 2015 yılında artarak 22 milyon 342 bin hektara yükseldiğini görüyoruz. 2002-2015 yıllarındaki toplam artış 1 milyon 286 bin hektara tekabül ediyor. Bu dönemdeki ortalama yıllık artış yaklaşık 100 bin hektar civarında gerçekleşmiş. Dolayısıyla 2017 yılında son 15 yılda gerçekleşen toplam orman varlığı artışının 1,5 milyon hektara ulaşmış olması çok olası.

Orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1 buçuk milyon hektar arttı. 15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık. 1

Binali Yıldırım iddiasının ikinci kısmında son 15 yılda ağaç servetinin %30 arttığını belirtmişti. Yıldırım’ın kastettiği kavramın doğru kullanımı orman serveti olacaktı. Orman Genel Müdürlüğü tanımına göre bu kavram orman alanında dikili halde bulunan canlı ağaçların kübik metreküp ve ster ölçü birimindeki kabuklu odun hacmi miktarıdır. Türkiye’nin orman serveti istatistikleri 1973, 1999, 2005, 2009, 2010, 2012 ve 2015 yılları için mevcut. Başbakan Yıldırım’ın işaret ettiği döneme en yakın olan aralık olan 1999-2015 döneminde Türkiye’nin orman varlığı 1.200 milyon m3’ten 1.600 milyon m3’e yükselmiştir. Oransal artış %33 civarındadır.

Orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1 buçuk milyon hektar arttı. 15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık. 2

Görüldüğü gibi Türkiye’nin hem orman alanları hem de orman serveti sürekli artış gösteriyor. Bu durumda Başbakan Binali Yıldırım’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Mart 2017 Son Güncelleme:   3 Mart 2017