Binali Yıldırım AK Parti İzmir Milletvekili

Çalışan sayısı artmasına rağmen iş kazalarında yüzde 38’lik bir azalma sağlamışız.

21 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

İstihdam Artışına Oranla İş Kazaları Azalıyor mu?

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de çalışan sayısı artmasına rağmen iş kazalarında %38’lik bir azalma olduğunu iddia etti.

Başbakan Yıldırım’ın iddiasını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve SGK verilerinden faydalanarak inceledik. İddiada özel bir zaman aralığına işaret edilmediği için, her iki kaynakta da ulaşabildiğimiz en uzak ve en yakın tarihler arasındaki değişimi dikkate aldık. ILO verileri için zaman aralığı 2008-2016 dönemiyken, SGK verileri 2007 ve 2016 yıllarını incelemeye olanak veriyor.

ILO ve SGK Verileri Farklılık Gösteriyor

ILO’nun Türkiye’deki resmi kurumların sağladığı verilerden faydalanarak oluşturduğu iki farklı grafiği dikkate aldık. Bu grafiklerden ilki, her 100 bin çalışan arasında gerçekleşen ölümlü olmayan kazalara, ikincisi ise ölümlü kazalardaki duruma odaklanıyor.

Çalışan sayısı artmasına rağmen iş kazalarında yüzde 38’lik bir azalma sağlamışız. 1

Ölümcül olmayan kazalarla ilgili ilk grafikte görüldüğü gibi son yıllarda iş kazaları azalmak yerine önemli ölçüde artmış. Aşağıdaki ikinci grafik ise her 100 bin çalışan arasında gerçekleşen ölümlü kaza sayısının son on yılda azaldığını gösteriyor. 2011 yılı ölümlü iş kazalarının en yoğun olduğu yıl kabul edilirse, en güncel verilerin olduğu 2016 yılına kadar ölümlü iş kazalarındaki düşüş, Başbakan Yıldırım’ın iddia ettiği %38’in dahi üzerinde, %52 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Çalışan sayısı artmasına rağmen iş kazalarında yüzde 38’lik bir azalma sağlamışız. 2

SGK verileri ise farklı bir duruma işaret ediyor. ILO’nun verilerinin aksine, SGK verileri hem genel iş kazalarında hem de ölümlü iş kazalarında 2007’den bu yana oransal bir artış olduğunu gösteriyor.

Çalışan sayısı artmasına rağmen iş kazalarında yüzde 38’lik bir azalma sağlamışız. 3

İki kaynak arasında ölümlü iş kazaları ile ilgili farklılık kafa karışıklığına yol açmakla birlikte, çalışan kişi başına düşen kaza sayısında artış olduğu her iki kaynakta da ortaya konuluyor. Kaynaklarda dikkate alınan işçi kazalarının sadece sigortalı işçileri dikkate aldığını da belirtelim. Kayıt dışı çalışmanın yüksek olduğu Türkiye’de iş kazaları ile ilgili tablo büyük olasılıkla istatistiklerin ortaya koyduğundan daha vahim.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   23 Mayıs 2018