Aytuğ Atıcı CHP Mersin Milletvekili

Türkiye'nin nükleer santrallere ihtiyacı yok. Türkiye enerji ihtiyacını yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edebilir.

27 Nisan 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 27 Nisan 2016 Son Güncelleme: 29 Nisan 2016

EPDK'ya Göre Orta Vadede Nükleer Enerjiye İhtiyaç Duyulmuyor

Çernobil felaketinin 30. yılı vesilesiyle TBMM’de düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Türkiye’nin nükleer enerjiye ihtiyaç duymadığını, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabileceğini iddia etti.

Türkiye’nin nükleer enerji serüveni 40 yıl öncesine dayanıyor. Yıllardır yapılmalı mı yapılmamalı mı tartışmaları sürerken, bugün gelinen aşamada Akkuyu’da 4.800 MW kurulu güçlü nükleer santralin temeli atılmış durumdayken, 4.480 MW kurulu güçlü Sinop nükleer santralinin yapımına ise 2017’de başlanması bekleniyor. Peki Türkiye’nin gelecekti enerji talebini karşılayabilmesi için nükleer santrallere gerçekten de ihtiyacı var mı?

EPDK Projeksiyonları Nükleersiz de İdare Edebileceğimizi Gösteriyor

Konuyla ilgili öncelikli olarak bakılabilecek kaynak EPDK’nın enerji projeksiyonları. Bu projeksiyonlar işletmede, inşa halinde ve proje aşamasında olan kamu ve özel sektöre ait santrallerin üretim kapasitelerini yüksek ve düşük talep senaryolarına göre değerlendiriyor. Böylelikle Türkiye’de 5’er ya da 10’ar yıllık süreçlerde ortaya çıkacak üretim fazlası yedek enerji miktarını ya da talebin karşılanamaması sonucu oluşan enerji açığını önceden fark etmek mümkün oluyor. Analizimizde hem 2015-2019 hem de 2012-2021 için hazırlanan projeksiyonları dikkate aldık.

Her iki projeksiyon da üretim kapasitesi senaryolarını belirlerken termik, yenilenebilir ve hidroelektrik santral projelerini değerlendirmeye almış. Nükleer santral projelerini dikkate almayan bu çalışmaların hiçbirinde 2021’e kadar Türkiye’de büyük çaplı bir enerji açığı ortaya çıkacağı ihtimalinden bahsedilmiyor. Aksine yedek enerji olarak tanımlanan ve talep fazlası enerjinin varlığı EPDK kaynaklarında gösteriliyor.

Sadece İşletmede Olan Santrallerin Kurulu Güç Yedeği 2019’da Yüzde 34,1’i Buluyor

Örneğin 2015-2019 senaryosunda yalnızca işletmede olan santraller göz önüne alındığında dahi, Türkiye’nin kurulu güç yedeği 2015’te %67,9 iken 2019’a kadar azalarak %34,1’e iniyor. Aynı yıllar için öngörülen tüm projelerin hayata geçirilmesi durumunda ise kurulu güç yedeği 2015’te %84’ten 2019’da %75,6’ya düşecektir. Özetle, nükleer santral seçeneğini dikkate almayan çalışmada, dikkate alınan projeler belirlenen zamanlarda işletmeye alınırsa ve talep öngörülen şekilde gerçekleşirse 2015-2019 yılları arasında enerji ihtiyacı yeterli yedekle karşılanabilecek.

Türkiye'nin nükleer santrallere ihtiyacı yok. Türkiye enerji ihtiyacını yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edebilir. 1
    Türkiye'nin nükleer santrallere ihtiyacı yok. Türkiye enerji ihtiyacını yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edebilir. 2

EPDK’nın 2012-2021 projeksiyonu için hazırladığı, yüksek ve düşük talepleri dikkate alan iki farklı senaryoda ise sadece Senaryo 2’nin yüksek talep projeksiyonunda 2021 yılı için %1,5’lik bir enerji açığı öngörülüyor. Bu küçük miktardaki enerji açığı ihtimali ise aslında çok olası değil. Yakın zamanda yaptığımız bir analizimizde EPDK’nın önceki projeksiyonlarında gerçekleşen tüketim miktarları ile öngörüler arasında ciddi sapmalar olduğunu fark etmiştik. Yani çok büyük olasılıkla Türkiye’nin 2021’de gerçekleşecek enerji talebi bugün yapılan projeksiyonların altında kalacaktır. Bu veriler ışığında nükleer santrale acilen ihtiyaç duyduğumuz yönünde elle tutulur bir dayanağa rastlamıyoruz.

Türkiye'nin nükleer santrallere ihtiyacı yok. Türkiye enerji ihtiyacını yenilenebilir doğal kaynaklardan elde edebilir. 3

Sonuç olarak EPDK projeksiyonlarını dikkate aldığımızda Türkiye’nin orta vadede nükleer enerjiye ihtiyaç duymayacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle CHP Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı’nın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   27 Nisan 2016 Son Güncelleme:   29 Nisan 2016