Aykut Erdoğdu CHP İstanbul Milletvekili

Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı yüzde 1136 gibi fahiş bir artış gösterdi.

18 Aralık 2017 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sağlık

Ailelerin Sağlık Harcamaları Artıyor

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Ankara’da yaptığı açıklamada ailelerin cebinden hastaneye giden para miktarının %1136 oranında arttığını iddia etti.

Erdoğdu iddiasını TÜİK’in sağlık harcamaları verilerine dayandırıyor. Sağlık Harcamaları 2016 Bülteni, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık sağlık harcaması tutarının 1.524 lira olduğunu belirtiyor. Türkiye’de yapılan toplam sağlık harcamasının %78,5’i devlet harcamalarından oluşurken hane halkının, özel sektöre (özel hastane, tıbbi malzeme, bakım hizmetleri vb.) yaptığı sağlık harcamaları toplam harcamaların %16,3’üne tekabül ediyor.

Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı yüzde 1136 gibi fahiş bir artış gösterdi. 1

Ancak, Erdoğdu’nun demeci geniş anlamda sağlık harcamalarına değil, sadece hastane harcamalarına odaklanıyor. Hastaneler kaleminde 2016 yılında devletin harcadığı tutar 49,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Anı yıl vatandaşın özel hastanelere ödediği tutar 7,7 milyar lira oldu. AK Parti iktidarının ilk senesi olan 2003 yılında ise devlet ve hane halkı tarafından yapılan hastane harcama tutarları sırasıyla 13,2 milyar ve 598 milyon liraydı. Başka bir ifadeyle 2003-2016 yılları arasında, hane halkının özel hastane hizmetleri için yaptığı harcama tutarı cari fiyatlarla %1183 oranında artmış. Bu oran Erdoğdu’nun öne sürdüğü iddiayla örtüşüyor. Aynı dönemde devlet hastaneleri için yapılan harcamaların artışı ise %270 civarında gerçekleşmiş.

Ancak harcamalar arasındaki fark dolar üzerinden hesaplandığında durum biraz değişiyor. 2003 yıl sonu itibariyle 1 doların yaklaşık 1,4 lira olduğu düşünülürse, hane halkı özel hastane harcamalarının 427 milyon dolar civarında olduğu ortaya çıkıyor. 2016 yılındaki hane halkı harcamaları ise 2,2 milyar dolar civarında oluyor. Yani artış oranı dolar cinsinden %415 oluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun iddiası 2003 ve 2016 dönemlerindeki reel TL fiyatları üzerinden ele alındığında tam anlamıyla doğru olurken, dolar üzerinden yapılan bir hesaplamada ortaya biraz daha hafif bir tablo çıkıyor.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   20 Aralık 2017