Alim Işık MHP Kütahya Milletvekili

... üniversite mezunu işsizlerin oranının her geçen gün arttığı ve günümüzde neredeyse 3 üniversite mezunundan 1’inin işsiz dolaştığı ülkemizde

24 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

... üniversite mezunu işsizlerin oranının her geçen gün arttığı ve günümüzde neredeyse 3 üniversite mezunundan 1’inin işsiz dolaştığı ülkemizde

MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, 24 Haziran tarihinde, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin oranının gittikçe arttığını ve üç üniversite mezunundan birinin işsiz dolaştığını iddia etmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hanehalkı iş gücü anketi çerçevesinde ortaya çıkarttığı eğitim durumuna göre iş gücü istatistikleri Işık’ın iddiasını kontrol etmek için kullanılabilir.

En son güncellenen Ocak 2014 istatistiklerine göre Türkiye’de yükseköğretim mezunu iş gücü 5,5 milyon civarında ve bu iş gücüne dahil 510 bin kişi işsizdir. Bu durumda Işık’ın 3 üniversite mezunundan 1’i işsiz iddiasının abartılı olduğu söylenebilir. Tabloda 2004’ten bu yana üniversite mezunu işsiz oranını görebilirsiniz.

Yıllar

İşsiz sayısı (bin)

İşsiz Oranı (%)

2004

308

12,2

2005

277

10,0

2006

285

9,6

2007

311

9,7

2008

362

10,3

2009

459

12,1

2010

446

11,0

2011

467

10,4

2012

503

10,1

2013

557

10,3

2014 (Ocak)

510

9,2

2004 – 2014 periyodunda genel değerlendirmeye baktığımızda işsiz sayısının artmasına rağmen işsizlik oranında özellikle 2009 yılından sonra düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Sonuç olarak, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

TBMM Tutanağı
Yayın Tarihi:   24 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970