Alim Işık MHP Kütahya Milletvekili

2013 yılı sonu itibariyle toplam 21 dağıtım bölgesinde 32 milyar kwh’lik bir enerji kaybımız söz konusu. Bu toplam 229 milyar kwh’lik brüt tüketimin neredeyse yüzde 15'ine yakın.

18 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Enerji

Enerji Kaybı Düzeyimiz

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık Türkiye’de 2013 yılı sonu itibariyle 32 milyar kilovat/saatlik enerji kaybı olduğunu ve bu miktarın toplam brüt tüketimin yüzde 15’ine tekabül ettiğini iddia etti.

Türkiye, hızla artan nüfusunun da etkisiyle, enerji talebini düzenli olarak arttıran bir ülkedir. Enerji talebini kendi öz kaynaklarıyla karşılamak konusunda yetersiz olan Türkiye’de enerji kaynaklarını mümkün olan en verimli şekilde kullanılması son derece önemli bir konudur. Verimlilik performansını arttırmak için en etkili önlemlerden birisi de elektrik kayıp kaçak miktarını azaltmaktan geçiyor. EPDK’nın 2013 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu’na göre elektrik iletim ve dağıtım sistemindeki kayıpların başlıca sebepleri talep artışı, yük akışları ve ısınmaya bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır.

ABD Enerji Bilgisi İdaresi’nin verilerine göre 2012 sonu itibariyle Türkiye’nin toplam iletim ve dağıtım kaybı miktarı 35,6 milyar kilovat/saattir:

2013 yılı sonu itibariyle toplam 21 dağıtım bölgesinde 32 milyar kwh’lik bir enerji kaybımız söz konusu. Bu toplam 229 milyar kwh’lik brüt tüketimin neredeyse yüzde 15'ine yakın. 1

Oransal olarak ifade etmek gerekirse, Dünya Bankası’nın kullandığı rakamlara göre 2000’lerin başında yüzde 18-19 civarında olan kayıp kaçak oranları 2004-2011 arası yüzde 14-15 seviyesine inmiştir. Aynı dönemde dünya ortalaması ise yüzde 8,5 civarında tespit edilmiştir.

2013 yılı sonu itibariyle toplam 21 dağıtım bölgesinde 32 milyar kwh’lik bir enerji kaybımız söz konusu. Bu toplam 229 milyar kwh’lik brüt tüketimin neredeyse yüzde 15'ine yakın. 2

Görüldüğü gibi istatistiki veriler öne sürülen rakamlarla örtüşüyor. Bu durumda MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   18 Mart 2015 Son Güncelleme:   20 Mart 2015