Ali Rıza Öztürk CHP Mersin Milletvekili

CMK uyarınca Cumhurbaşkanı’na hakaret tutuklama nedenleri arasında değil

18 Şubat 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Adalet
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 18 Şubat 2015 Son Güncelleme: 19 Şubat 2015

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Tutuklamalar

Son dönemlerde gündemde yer alan konulardan bir tanesi de açılan hakaret davaları. Özellikle ön plana çıkan davalar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği dolayısıyla tutuklanan kişilerin yer aldığı davalar. Açılan davalardan biri 5 Şubat 2015 tarihinde B.İ. adlı vatandaşa açıldı. Yine kamuoyunda tartışılan davalardan biri de Konya’da tutuklanan 16 yaşındaki M.E.A. ile ilgili olandı. Bu konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda (CMK) Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklama yapılabileceğine dair bir madde olmadığını iddia etti.

CMK, ceza kanunu sebebiyle oluşan durumlara dair izlenecek usulleri belirleyen bir kanun. Bu kanunun tutuklama ile ilgili süreci belirleyen maddesi olan 100. maddeye bakıldığında, tutuklama kararının kanıtların yok edilmesi şüphesi ve sanığın kaçması şüphesi oluşabilecek durumlarda verilebileceği belirtiliyor. Bu maddede tutuklama gerektireceği öngörülen suçlar ise şöyle: soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Görüldüğü üzere CMK’nın ilgili maddesinde tutuklama gerektirecek suçlar listesinde hakaret yer almıyor. Fakat Cumhurbaşkanı’na hakaret konusunu düzenleyen bir madde Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda yer alıyor. TCK’nın 299. Maddesi Cumhurbaşkanı’na hakaret edilmesi durumunda 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini öngörüyor. Nitekim, 16 yaşındaki M.E.A.’nın tutuklanma gerekçesi de bu maddeye dayandırılmıştı. Ancak bu kanun uygulanırken eğer sanığın daha önce bir sabıkası bulunmuyorsa söz konusu ceza ertelenebiliyor. Ayrıca, yaş dolayısıyla da ceza indirimine gidilmesi mümkün.

Dolayısıyla, CMK’da Cumhurbaşkanı’na hakaret tutuklama gerektiren suçlardan biri olarak sayılmasa da, TCK’da bu konuyu düzenleyen bir madde mevcut. Yani Cumhurbaşkanı’na hakaret TCK’ya göre bir suçtur ancak CMK’nın ilgili maddesindeki listeye girmemiştir. Tutuklama CMK’daki en ağır tedbirdir. Bunun sebebi, tutuklama işleminin yargılamadan önce yapılarak sanığın özgürlüğünü kısıtlamasıdır. Her ne kadar Cumhurbaşkanı’na hakaret konusunda TCK’da hapis cezası öngörülüyor olsa da CHP Milletvekili Öztürk’ün iddiasının bağlamı da bu konuya işaret ediyor olabilir. Bu sebeple Öztürk’ün iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   18 Şubat 2015 Son Güncelleme:   19 Şubat 2015