Ali Özcan CHP İstanbul Milletvekili

on dört yıldır 6 kez vergi affı çıkarıldı.

3 Ağustos 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Genel Ekonomi
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2016 Son Güncelleme: 9 Ağustos 2016

AK Parti İktidarlarında Vergi Afları

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklif ile, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak, geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi öngörülüyor. Genel Kurul’da yapılan tartışmalarda muhalefet partileri daha önce çıkarılan vergi aflarının etkisiz kaldığını vurguladılar ve yeni çıkarılması planlanan vergi affının da benzer durumda olacağını belirttiler. Kanun teklifi ile ilgili söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, on dört yıldır 6 kez vergi affı çıkarıldığını iddia etti.

1924'ten Bu Yana 32 Kez Vergi Affı Uygulandı

Vergi afları, vergi gelirlerini artırarak devlete gelir sağlaması, vergi idaresinin ve yargının yükünü hafifletmesi gibi nedenlerle hükümetler tarafından sıklıkla tercih edilen bir politikadır. Vergi aflarının bireylere ödenmemiş vergilerini ödeme imkânı sağlayacağı bir avantaj olarak, kısa vadede gelir etkisi yaratacağı iddia edilse de gelirler üzerindeki etkisinin oldukça küçük düzeylerde gerçekleştiği ve uzun vadede vergi mükellefleri için bu afların vergiye uyumu azaltacağı ifade edilmektedir.

Türkiye’de gerek mali gerekse de politik nedenlerden ötürü vergi aflarına başvurulmuştur. Cumhuriyet tarihinin ilk vergi affı 17 Mayıs 1924’te çıkarılan “Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanun”dur. 1924’ten bu yana Türkiye’de 32 vergi affı uygulandı.

on dört yıldır 6 kez vergi affı çıkarıldı. 1

Özcan’ın iddiası 2002 – 2016 aralığında 6 kez vergi affı çıkarıldığı yönünde ve veriler de bu iddiayı destekliyor. Bu periyotta 2002, 2003, 2008, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında vergi afları çıkarılmıştı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni vergi affı yasasıyla son 14 yılda ortalamada her iki yılda bir vergi affı çıkmış olacak.

Genel değerlendirme, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   3 Ağustos 2016 Son Güncelleme:   9 Ağustos 2016