Ali Haydar Hakverdi CHP Ankara Milletvekili

2015’te (YGS) Türkçe sorularında doğru ortalaması 15,8'e, matematikte 5,2'ye, fen bilimlerinde 3,9'a düştü. Üniversite sınavlarında da öğrencilerimiz her geçen gün daha da başarısızlaşıyor.

22 Ocak 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Eğitim
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2016 Son Güncelleme: 1 Şubat 2016

Üniversite Sınavlarında Başarı Ortalamaları Düşüyor

Ocak ayı yeni yılın ve umutların başlangıcını simgelese de öğrencilerin bu ayı beklemesinin bir diğer önemli sebebi de yarı yıl tatili dolayısıyla karnelerin alınması. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de okulların tatile girmesiyle birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında karnelerini alan lise öğrencileriyle kürsüye çıktı. Hakverdi, 2015 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Türkçe sorularında doğru ortalamasının 15,8'e, matematikte 5,2'ye, fen bilimlerinde 3,9'a düştüğünü belirterek, "Üniversite sınavlarında da öğrencilerimiz her geçen gün daha da başarısızlaşıyor." iddiasında bulundu. 13 yıldır eğitim sisteminin sürekli bir biçimde değiştirilmesinden duyduğu şikayeti dile getirdi.

Eğitim Sisteminin Tarihsel Değişimi

“Eğitim” şüphesiz ki her kesimden insanı ortak paydada buluşturabilecek kadar mühim, geleceğe atılabilecek en doğru adımların da anahtarı. Eğitimin tamamlanmasında önemli basamaklardan biri olan üniversite sınavına giriş, nüfusun artması ve üniversiteye olan talebin yükselmesiyle birlikte sınava tabi tutulmaya başlandı. 1960’lı yıllarda her üniversitenin kendi sınavını yapmasına karşılık, 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM) kuruldu ve sınav tek elden yapılmaya başlandı. 1999 yılında iki basamaklı sınavın 2. basamağı kaldırılıp tek basamaklı bir öğrenci seçme sistemi oluşturuldu ve yapılan sınava da ÖSS ismi verildi. Bu sistemin de YÖK tarafından eksiklerinin olduğu düşünülüp 2009’daki kararla 2010 yılından itibaren uygulanacak ÖSS yerine YGS ve LYS isimli 2 kademeli bir sınav sistemine geçiş yapıldı. Günümüzde dahi, görece yeni olan bu sistemin değiştirileceği söylentileri her türlü mecrada karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ülkemizde uygulanan öğrenci seçme sistemlerinde istikrar sağlanabildiği pek söylenemez.

2015 Yılındaki YGS Netleri

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi 2015’te üniversite için ilk kademe sınavı olan YGS’den çeşitli derslere ait öğrencilerin netlerinin bilgisini vermiş ve öğrencilerin bu sınavlarda giderek başarı grafiğinin düştüğüne işaret etmiş. Bu beyanı değerlendirmek için iddiayı ikiye bölmemiz gerekiyor, öncelikle 2015’te uygulanan YGS sınavıyla alakalı birtakım bilgiler vermemiz yerinde olacaktır.

2015’te sınava girenlerin Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimlerine ait netleri aşağıda tabloda belirtilmiştir:

2015’te (YGS) Türkçe sorularında doğru ortalaması 15,8'e, matematikte 5,2'ye, fen bilimlerinde 3,9'a düştü. Üniversite sınavlarında da öğrencilerimiz her geçen gün daha da başarısızlaşıyor. 1

Tablo incelendiğinde Hakverdi’nin 2015 yılında gerçekleştirilen YGS sınavına ilişkin kullandığı verilerin doğru olduğu anlaşılmaktadır.

2010’dan 2015’e Değişim Hangi Yönde?

İddianın ikinci kısmını ele aldığımızda öğrencilerin yıllara göre başarı değişimlerini görmek için ÖSS’nin kaldırılıp YGS’nin ilk defa uygulandığı yıldan yani 2010’dan 2015’e kadar 4 temel branşa dair netlere bakmak isabetli olacaktır.

2015’te (YGS) Türkçe sorularında doğru ortalaması 15,8'e, matematikte 5,2'ye, fen bilimlerinde 3,9'a düştü. Üniversite sınavlarında da öğrencilerimiz her geçen gün daha da başarısızlaşıyor. 2

Türkçe dersiyle alakalı değişime baktığımızda, dalgalanmalar gözükse de 2010 yılındaki 21,5 ortalamanın 15,8’e düşmesi ciddi bir net kaybı olarak nitelendirilebilir.

Sosyal Bilimlere baktığımızda yine yıllara göre düzensiz şekilde seyreden artma ve azalmalar mevcut ancak yine de en düşük net sayısına 2015’te, en yükseğine ise 2010’da rastlamamız yadsınamaz bir gerçek.

Matematik dersinde ise 2013 yılı haricinde diğer senelerde gözle görülür derecede büyük bir düşüş var. 2010 yılında 11,4 olan net sayısının 2015’te  5,2 olması, aradan geçen 5 yılda matematik netlerinin yüzde yüzün de üstünde azaldığını gösteriyor.

Fen Bilimleri 4 branş arasında en az net sayısına sahip olan ders olmakla dikkati çekiyor. Yine bu ders için de yıllara göre değişime baktığımızda azalan bir grafik göze çarpıyor.

ÖSYM’nin her yıl sınavlar açıklandıktan sonra kendi sitesinde yayınladığı o yılın sınav istatistikleri incelenip, derslere göre derlendiğinde görülmektedir ki her derste yıldan yıla netlerin azalışı görülmektedir.

Bu sebeple sonuç olarak, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   22 Ocak 2016 Son Güncelleme:   1 Şubat 2016