Ali Babacan DEVA Partisi Genel Başkanı

(Türkiye) kişi başına düşen milli gelirde Japonya ve AB ortalamasının yüzde 50-60'ına ulaştı.

4 Ağustos 2014 tarihinde İzmir 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Türkiye, Milli Gelirde AB ve Japonya Ortalamasının Neresinde?

T.C. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 4 Ağustos 2014 tarihinde, İzmir’de yaptığı açıklamada Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin Japonya ve AB ortalamasının % 50-60’ına yaklaştığını iddia etmiştir.

Babacan’ın bu iddiasının geçerliliğini test etmek için IMF’nin yayınladığı “The World Economic Outlook 2014” kullanıldı. Kaynaktan derlenen 2014 tarihli verileri tabloda görebilirsiniz:

Gösterge

Türkiye (A)

AB ve Japonya (B)

A / B Oranı

GSYİH kişi başı

(Satın alma gücü paritesi)

15767 $

35568 $

44,3 %

GSYİH kişi başı (Nominal)

9920 $

37267 $

26,6 %

Babacan’ın iddiasında gösterge birimin tam olarak ne olduğu anlaşılamadığından, iki farklı göstergedeki değerler de tabloya eklendi. İki göstergenin farkı birisinin ülkeler arasında alım gücü farklılaşmasını standardize etmesinden kaynaklanıyor. Satın alma gücü paritesi bu farklılıkları göz önüne aldığından biraz daha güvenilir bir ölçek olarak öne çıkmaktadır. Hatırlatmak gerekir ki, bu göstergenin göstermek istediği resmi daha da iyi anlamak için gelir dağılımı ölçeklemelerine bakılması zaruridir.

Tabloda görüleceği üzere, Babacan’ın iddiasındaki oran tam doğru değildir. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen gelirde Türkiye, AB ve Japonya ortalamasının %44,3’üne denk gelmektedir. Babacan’ın ifadesi yanıltma içermektedir. Fakat 2000 yılında bu oranın yaklaşık %25’lerden 2014 itibariyle yaklaşık %45’lere geldiğini not düşmek gerekiyor.

Tüm kriterler değerlendirildiğinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Ali Babacan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970