Ali Babacan DEVA Partisi Genel Başkanı

Son 3 yılda iş gücüne ilk kez katılanların yüzde 54’ü ve yeni işe girenlerin yarıdan fazlası kadın.

16 Eylül 2015 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2015 Son Güncelleme: 18 Eylül 2015

Kadınlarda İş Gücüne Katılım Artıyor mu?

Başbakan Eski Yardımcısı Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen C-20 zirvesinde Türkiye’nin son 13 yıllık ekonomi yönetimi ve küresel ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik büyümenin kapsayıcı olması gerektiğine vurgu yapan Babacan, son 3 yılda işgücüne ilk kez katılanların %54’ünün ve yeni işe girenlerin yarıdan fazlasının kadın olduğunu iddia etti.

Yeni İşe Girenlerin Yarıdan Fazlası Kadın mı? 

Türkiye’deki düşük kadın istihdamı birçok ekonomist tarafından da büyümenin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor. Bugün Türkiye’de her 10 erkekten 7’si işgücüne katılırken, 10 kadının sadece 3’ü işgücüne katılım gösteriyor. Buna karşılık Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasına bakıldığında, her 10 kadından 6’sının aktif iş arayarak işgücüne katılmakla kalmayıp, istihdam edildiği de görülüyor. Babacan konuşmasında verdiği örneklerle son yıllarda bu oranın ciddi düzelme eğilimine girdiğini göstermeyi amaçladı.

Son 3 yılda iş gücüne ilk kez katılanların yüzde 54’ü ve yeni işe girenlerin yarıdan fazlası kadın. 1

Son 27 yıllık işgücü seyrine bakıldığında kadın istihdamının 2002 – 2007 döneminde en düşük oranlara gerilediğini fakat 2007’den sonra toparlanma eğilimine girdiği görülüyor.

Yeni İstihdam Edilenlerin %56’sı Erkek

Son 3 yılda iş gücüne ilk kez katılanların yüzde 54’ü ve yeni işe girenlerin yarıdan fazlası kadın. 2

Fakat Babacan’ın iddiasında işaret ettiği işgücüne katılan ve istihdam edilen kişi sayısındaki artışta kadın-erkek oranına baktığımızda, dengenin Babacan’ın iddia ettiği gibi olmadığı görülüyor. Son üç yıllık dönem olarak 2012, 2013 ve 2014’ü aldığımızda iş gücüne katılan kişi sayısında kadınların sayısı yarıdan fazla olsa da, istihdam artışında aynı dağılım yok. 2015’in ilk 6 aylık verileri de eklendiğinde söz konusu dönemde 3,1 milyonluk istihdam edilen kişi sayısının %56’sını erkekler oluşturuyor.

Genel değerlendirmede, Başbakan Eski Yardımcısı Ali Babacan’ın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Ali Babacan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   16 Eylül 2015 Son Güncelleme:   18 Eylül 2015