Ali Babacan DEVA Partisi Genel Başkanı

Milli gelirinin yüzde 74’ü bir borçla teslim aldık biz, şu anda milli gelirin yüzde 33’ü kadar borcumuz var.

22 Nisan 2015 tarihinde New York 'ta söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

Toplam Borcun Milli Gelire Oranı Ne Durumda?

Seçimlerin yaklaşmasıyla hükümet kanadından çeşitli isimler geçmişe dönük karşılaştırmalar ve AK Parti hükümetlerinin performansına dair değerlendirmeler yapmaya başladılar. Dün Numan Kurtulmuş’un bu bağlamdaki iddialarını incelemiştik. Bugün de Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın New York’ta yaptığı açıklamayı analiz edeceğiz.

Toplam Borcun Milli Gelire Oranı Azalıyor

Ali Babacan, 22 Nisan 2015 tarihinde New York’ta CHP’nin seçim beyannamesindeki vaatlerine değinerek, bu vaatlerin gerçekleşmesi için kaynak yaratılması gerektiğini belirtti. Bunun da bir yolunun borçlanma olduğunu söyleyen Babacan, kendileri iktidara geldiklerinde borcun milli gelire oranının yüzde 74 olduğunu, bu oranı bugün yüzde 33’e indirdiklerini iddia etti.

İç ve dış borcun mili gelire oranı farklı kurumlar tarafından raporlanan bir gösterge. Örneğin IMF’nin verilerine göre 2002 yılında toplam borcun milli gelire oranı yüzde 74 iken, IMF’nin 2014 ve 2015 yılları için öngördükleri oranlar sırasıyla yüzde 33.6 ve yüzde 33.1.

Farklı Kaynaklar Benzer Veriler Sunuyor

Hazine Müsteşarlığı’nın sağladığı verilere göre borcun milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 74 iken bu oran 2014’ün 3.çeyreğinde yüzde 34.1 olarak raporlanmış.

Eurostat verilerinden derlenen tablolara göre ise, 2015 yılında söz konusu oran yüzde 33 olarak belirlenmiş.

Toparlarsak; IMF, Hazine Müsteşarlığı ve Eurostat verilerinin de olduğu farklı kaynaklara göre AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından hemen önce merkezi borcun milli gelire oranı yüzde 74. Bu oran 2015 yılında yaklaşık yüzde 33 civarında.

Sonuç olarak Ali Babacan’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Ali Babacan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   22 Nisan 2015 Son Güncelleme:   27 Nisan 2015