Ali Babacan DEVA Partisi Genel Başkanı

Gelir dağılımı Türkiye’de gittikçe düzeliyor.

29 Eylül 2014 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

Gelir dağılımı Türkiye’de gittikçe düzeliyor.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 29.09.2014 tarihinde İstanbul’da yaptığı açıklamada Türkiye’de gelir dağılımının gittikçe düzeldiğini iddia etti.

Dünyada gelir dağılımını standardize bir şekilde hesaplamak için geliştirilen Gini katsayısının hesabına göre bir ülkede gelir eşitsizliği arttıkça bu katsayı da 1’e yaklaşmaktadır. Dolayısıyla Gini katsayısı 1’den uzaklaştıkça ülkedeki gelir eşitsizliğini azaldığı, gelir dağılımının dengeli olma yolunda ilerlediği düşünülebilir.

OECD’nin sağladığı verilere bakıldığında Türkiye’de Gini katsayısının 2004 yılında 0.43, 2011 yılında ise 0.41 olmuştur. TÜİK’in sağladığı verilere göre ise 2013 yılında söz konusu katsayı 0.40 olmuştur. Görüleceği üzere gelir eşitsizliğinde düşük oranda bir azalma olmuştur.

Dolayısıyla Ali Babacan’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Genel Başkanı Ali Babacan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   29 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970