Ahmet Selim Yurdakul MHP Antalya Milletvekili

Ülkemiz hala OECD ülkelerinin doğumda beklenen yaşam süresine ulaşamamıştır, üstelik bu haliyle ulaşması da beklenmemektedir.

13 Ocak 2016 tarihinde Yazılı Değerlendirme 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Sağlık

Yaşam Süresinde OECD Ortalamasının Altındayız

Doğumda beklenen yaşam süresi, yeni doğan bir bebeğin doğduğu anda yaygın olan ölüm paternlerinin yaşamı boyunca değişime uğramadan sürmesi durumunda bebeğin sahip olacağı ortalama yaşam süresini ifade eden istatistiki ölçüttür. Ülkelerin kalkınma düzeyini ve sağlık alanındaki gelişmişliklerini ölçmede önemli bir veridir.

MHP Antalya Milletvekili Yurdakul, iddasında Türkiye’nin OECD ülkelerinin doğumda beklenen yaşam süresine ulaşamadığını, varolan koşulların sürmesi halinde bu seviyeye ulaşamayacağını belirtmiştir.

Sayın Yurdakul’un iddiasını analiz edebilmek için OECD ülkelerinin beklenen yaşam süresi ortalamasına ve Türkiye’nin bu tablodaki yerine bakmak gerekir. Yurdakul, durumun bu şekilde devam etmesi halinde ortalama değere ulaşılamayacağını da belirtmiştir. Bu nedenle OECD ülkerinde beklenen yaşam süresinin yıldan yıla nasıl değişim gösterdiğine de bakmak yerinde olacaktır.

OECD Ülkelerinde Beklenen Yaşam Süresi

OECD tarafından 2015 yılında yayımlanan ve üye ülkeleri sağlık alanında inceleyen rapora göre, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 34 ülkede doğumdan sonra beklenen yaşam süresi ortalama 80.5 yıl. Türkiye ise 76.6 yıl ile OECD ortalamasının altında.  Beklenen yaşam süresinin en uzun olduğu ülke 83.4 ile Japonya olurken, onu İspanya ve İsviçre takip etmekte. Son sırada 74.6 yıl ile Meksika bulunmakta. Otuzdört ülkenin yirmibeşinde beklenen yaşam süresi 80 yaşın üzerindedir.

Bu noktada, rapor 2015 yılında yayımlanmasına rağmen kullanılan verilerin 2013 yılına ait olduğunu belirtmek gerekir. Raporda OECD ülkelerinde beklenen yaşam süresinin yılda 3-4 ay olmak üzere artış göstermekte olduğu da belirtilmiş. Tüm bu veriler dikkate alındığında, Yurdakul’un iddiasının ilk bölümünde doğruluk payı vardır.

Türkiye OECD Ortalamasını Yakalayabilir mi ?

Ülkemiz hala OECD ülkelerinin doğumda beklenen yaşam süresine ulaşamamıştır, üstelik bu haliyle ulaşması da beklenmemektedir. 1
Yıllara göre Türkiye ve OECD ortalamlarının karşılaştırmalı grafiği. Kırmızı: Türkiye Mavi: OECD

Türkiye’nin OECD’ye dahil olduğu 1961 senesinde ülkenin doğumda beklenen yaşam süresi 49 yıl, OECD ortalaması 69 yıl.  Verileri incelediğimizde bu fark günümüze kadar düzenli bir biçimde kapanmakta ancak Türkiye hiçbir dönemde ortalamayı yakalayabilmiş değil. Özellikle 1980 sonrası doğumdan sonra beklenen yaşam süresinde ki hızlı artış dikkat çekiyor. Bu durum değerlendirildiğinde Türkiye’nin ortalamayı yakalayamayacağını kesin bir biçimde ifade etmek yerinde olmaz fakat Türkiye’nin geçmişten günümüze ortalamanın altında kaldığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Yurdakul’un iddiasının ikinci bölümü bütünüyle doğrudur demek hatalı olacaktır.

Tüm sonuçlar incelendiğinde, Ahmet Selim Yurdakul’un iddiasında kayda değer oranda doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Ocak 2016 Son Güncelleme:   15 Ocak 2016