Ahmet Kenan Tanrıkulu MHP İzmir Milletvekili

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin oranı %24,2! OECD ülkeleri içinde bu alandaki en kötü konumumuzu sürdürüyoruz.

23 Mart 2018 tarihinde Twitter 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

Gençlerin 4'te 1'i Ne Okulda Ne de İşte

MHP İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu, 23 Mart günü kişisel Twitter hesabından “7/24Ekonomi” konu etiketi altında birtakım değerlendirmeler paylaştı ve “Ne eğitimde, ne istihdamda olan gençlerimizin oranı %24,2! OECD ülkeleri içinde bu alandaki en kötü konumumuzu sürdürüyoruz.” iddiasında bulundu.

Tanrıkulu’nun iddiasında bahsettiği ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranlarının yer aldığı istatistikler, farklı yaş grupları ve cinsiyete göre sınıflandırılmış tablolar halinde OECD’nin veri tabanında mevcut. Milletvekilinin iddiasında herhangi bir ayrım yapılmadığından ve bir yıl kıstası verilmediğinden, 15-29 yaş aralığında bulunan gençlerin oranlarını incelediğimizde 2016 yılında Türkiye’de bu yaş grubuna mensup ve herhangi bir işte çalışmayan ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının %28,2 olduğu görülüyor; ve bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde en yüksek orana sahip.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin oranı %24,2! OECD ülkeleri içinde bu alandaki en kötü konumumuzu sürdürüyoruz. 1

OECD verisinin yanı sıra TÜİK de aynı istatistiği her ay düzenli olarak tutuyor. TÜİK verilerinden daha güncel bir yıl olan 2017’ye ulaşmak da mümkün. OECD gibi 15-29 yaş arası genç nüfusun içinde ne istihdamda ne de eğitimde yer almayan gençlerin sayısı 4,9 milyonu aşmış durumda ve oranı da %27,5 olarak görünüyor. Ancak TÜİK "genç" vurgulu çalışmalarını 15-24 yaş aralığı için yaptığından, bu kitleye odaklanmak daha mantıklı olabilir. Türkiye'de 2017 yılında 15-24 yaş arası insanların %24,2'si ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor, yani iddiadaki oran ile uyumlu.

Tanrıkulu’nun açıklamasında OECD ülkeleri içinde bu alandaki en kötü konumumuzu sürdürüyoruz diye belirtildiği için, geçmiş yılların da verilerini değerlendirmek gerekiyor. Yine aynı tabloya bakıldığında, Türkiye’nin, OECD veri tabanında bulunan en eski verilerin ait olduğu 1997 senesinden beri çalışmayan ve okumayan genç oranında OECD ülkeleri içerisinde en yüksek orana sahip olduğu görülüyor.

İzmir Milletvekili Tanrıkulu’nun verdiği %24,2’lik oran, TÜİK'in verisi ile uyumlu. Bunun yanı sıra iddianın Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında bu alanda en kötü konumunu sürdürdüğü kısmı, son yıllarda oranlarda düşüş gerçekleşmiş olsa bile, verilerle direkt olarak örtüşüyor.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   30 Mart 2018