Ahmet Kenan Tanrıkulu MHP İzmir Milletvekili

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Haziran’da yüzde 10.9 ile son 70 ayın zirvesine çıktı.

21 Eylül 2016 tarihinde İzmir 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 21 Eylül 2016 Son Güncelleme: 23 Eylül 2016

İşsizlik Artıyor

TÜİK’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı işgücü istatistikleri ile birlikte, işsizlik oranlarındaki artış gündeme tekrar girdi. Konuyla ilgili İzmir’de konuşma yapan MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Haziran ayından %10.9’luk (mevsim etkilerinden arındırılmış) işsizlik oranının son 70 ayın en yüksek seviyesinde olduğunu iddia etti.

İşsizlikte Artış Söz Konusu

TÜİK’in düzenli olarak yayınladığı işsizlik verilerinin en güncel olanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Haziran 2016’nın da dahil olduğu bu veri setinde 2010 yılına kadar gidilebiliyor. Tanrıkulu’nun iddiasında dile getirdiği 70 aylık dönemin başlangıcı da 2010 yılının Haziran ayına tekabül ediyor. Fakat genel resmi görebilmek adına verileri başlangıç tarihinden, yani Ocak 2010’dan itibaren inceliyoruz.

Aşağıdaki grafikte 2010-2015 arası üç farklı işsizlik türünün değişimini görebilirsiniz. Bu grafikte sadece mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranlarını değil, aynı zamanda bir diğer önemli gösterge olan tarım dışı işsizlik oranları ile genç nüfustaki (15-24 yaş) işsizlik oranlarını da görebilirsiniz.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Haziran’da yüzde 10.9 ile son 70 ayın zirvesine çıktı. 1

Grafiğe bakıldığında, Haziran 2016 itibariyle işsizlik oranında bir artış olduğu görülüyor. Nitekim, Haziran 2016’da %10,9 olarak açıklanan işsizlik oranı, Ekim 2010’dan bu yana en yüksek oran. Hatta 2010 yılı boyunca işsizlik oranının %11-12 civarında gezdiğini görebilirsiniz. Ancak 5 yıllık işsizlik oranlarına bakıldığında, Türkiye’de işsizlik oranlarının genel olarak %10 seviyelerinde olduğu anlaşılıyor. 2005 – 2010 yılları arasında da söz konusu oran ortalama %10,2 idi. Yani işsizlik oranlarında son 10 yıldır aslında küçük oynamalar var, Haziran 2016’daki oran da bu trende uygun görünüyor. Tarım dışı işsizlik de benzer bir eğilim gösteriyor. Genç nüfus arasındaki işsizlik ise, son dönemde diğer türlere göre daha hızlı bir yükseliş gösteriyor. Mart 2010’da %22 seviyelerinde olan oran, daha sonraki yıllarda azalsa da, Haziran 2016’da %20,5 olarak hesaplanıyor.

Ek bilgi olarak, işsizlik oranlarına dair hesaplamalarda farklı yöntemler olduğunu da belirtmek gerekiyor. TÜİK, “dar tanımlı işsizlik” tanımlamasını kullanırken, başka kurumlar “geniş tanımlı işsizlik” ölçümünün daha sağlıklı olduğunu savunuyor. Örneğin DİSK’in araştırma birimi, içine iş bulma ümidini kaybedenleri, iş aramayan işsizleri, mevsime ve zamana bağlı olarak eksik çalışanları da eklediği, daha geniş bir tanımlamayla işsizlik oranının %18,5 olduğunu savunuyor.

Sonuç olarak Tanrıkulu’nun iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   21 Eylül 2016 Son Güncelleme:   23 Eylül 2016